Visa allt om Aktiebolaget Rugo
Visa allt om Aktiebolaget Rugo

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 11 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 -37 -44 -313 -298 -801 -360 -2 553 -147 -120
Resultat efter finansnetto 18 596 688 462 6 541 214 -915 135 -2 211 443 451
Årets resultat 17 797 114 462 7 541 214 -915 135 -2 211 -22 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 936 5 261 4 927 4 862 3 895 3 910 4 057 2 592 2 265 1 676
Omsättningstillgångar 0 36 35 37 109 110 114 116 154 156
Tillgångar 22 936 5 297 4 962 4 900 4 004 4 020 4 170 2 708 2 420 1 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 854 5 056 4 942 4 219 -3 322 -3 536 -2 622 -2 757 -546 -524
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 63 220 0 680 7 326 5 468 4 916 3 735 2 955 2 346
Kortfristiga skulder 20 20 20 0 0 2 088 1 875 1 730 10 10
Skulder och eget kapital 22 936 5 297 4 962 4 900 4 004 4 020 4 170 2 708 2 420 1 833
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -27 -37 -44 -313 -298 -801 -360 -2 553 -147 -120
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,64% 95,45% 99,60% 86,10% -82,97% -87,96% -62,88% -101,81% -22,56% -28,59%
Kassalikviditet 0,00% 180,00% 175,00% -% -% 5,27% 6,08% 6,71% 1 540,00% 1 560,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...