Visa allt om Kent Andersson's Åkeri i Luleå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 943 18 681 24 991 24 317 27 206 26 273 23 830 8 459 7 145 6 644
Övrig omsättning 255 1 348 314 142 441 36 100 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 645 206 -766 -1 272 940 1 742 3 209 317 118 488
Resultat efter finansnetto -1 651 101 -805 -1 300 886 1 696 3 151 222 0 384
Årets resultat -1 522 57 -195 8 438 777 1 416 120 0 546
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 789 4 371 2 861 2 050 2 142 1 585 1 418 2 017 2 914 2 885
Omsättningstillgångar 3 648 4 256 6 281 7 385 8 969 8 662 7 147 2 003 1 250 1 879
Tillgångar 9 437 8 627 9 142 9 435 11 111 10 247 8 565 4 020 4 164 4 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 783 2 455 2 398 2 593 2 685 2 447 1 970 555 434 434
Obeskattade reserver 0 183 183 836 2 183 1 880 1 271 55 0 0
Avsättningar (tkr) 2 038 340 237 116 54 84 12 0 0 0
Långfristiga skulder 3 286 2 018 1 653 1 321 1 564 617 159 807 1 398 2 183
Kortfristiga skulder 3 330 3 632 4 672 4 570 4 626 5 219 5 153 2 604 2 332 2 147
Skulder och eget kapital 9 437 8 627 9 142 9 435 11 111 10 247 8 565 4 020 4 164 4 764
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 575 306 180 180 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 709 5 358 6 443 6 239 6 388 5 871 5 015 1 681 1 245 1 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 694 1 658 2 121 2 137 2 474 2 324 1 982 688 672 433
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 100 200 300 0 0 0
Omsättning 15 198 20 029 25 305 24 459 27 647 26 309 23 930 8 459 7 145 6 644
Nyckeltal
Antal anställda 16 18 21 20 20 20 16 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 934 1 038 1 190 1 216 1 360 1 314 1 489 1 692 1 429 1 329
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 391 403 420 445 441 460 515 498 422
Rörelseresultat, EBITDA -308 1 191 -163 -733 1 771 2 417 3 871 1 214 384 991
Nettoomsättningförändring -20,01% -25,25% 2,77% -10,62% 3,55% 10,25% 181,71% 18,39% 7,54% -%
Du Pont-modellen -16,05% 2,62% -7,79% -12,85% 9,78% 17,05% 37,47% 7,89% 3,19% 10,47%
Vinstmarginal -10,14% 1,21% -2,85% -4,98% 4,00% 6,65% 13,47% 3,75% 1,86% 7,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,29% 49,27% 48,40% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,13% 3,34% 6,44% 11,58% 15,96% 13,10% 8,37% -7,10% -15,14% -4,03%
Soliditet 8,30% 30,11% 27,79% 34,01% 38,65% 37,40% 33,94% 14,79% 10,42% 9,11%
Kassalikviditet 109,55% 117,18% 134,44% 161,60% 193,88% 165,97% 138,70% 76,92% 53,60% 87,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...