Visa allt om Interboat Svenska Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Interboat Svenska Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 620 2 297 1 492 1 702 2 245 1 950 2 398 2 165 3 566 3 837
Övrig omsättning - - - - - - 112 - - 32
Rörelseresultat (EBIT) 26 -93 7 5 -11 92 -262 -61 55 288
Resultat efter finansnetto 22 -92 5 7 -12 90 -302 -95 46 282
Årets resultat 22 8 5 7 -12 90 -302 -35 34 160
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 356 1 336 1 227 1 207 1 207 1 258 1 578 1 621 1 564 1 564
Omsättningstillgångar 945 900 1 076 1 031 1 081 1 069 692 1 599 985 1 350
Tillgångar 2 301 2 236 2 303 2 238 2 288 2 327 2 270 3 220 2 549 2 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 114 2 093 2 085 2 080 2 072 2 084 1 994 2 297 2 332 2 298
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 40
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
Kortfristiga skulder 187 143 218 158 215 243 275 891 144 516
Skulder och eget kapital 2 301 2 236 2 303 2 238 2 288 2 327 2 270 3 220 2 549 2 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 391 357 364 486 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 226 469 500 178 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 72 156 147 109 238 191 115 161 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 620 2 297 1 492 1 702 2 245 1 950 2 510 2 165 3 566 3 869
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 620 2 297 1 492 1 702 2 245 1 950 2 398 2 165 3 566 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 299 625 647 287 629 550 479 671 15 -
Rörelseresultat, EBITDA 26 -93 7 5 -11 92 -244 -43 55 288
Nettoomsättningförändring -29,47% 53,95% -12,34% -24,19% 15,13% -18,68% 10,76% -39,29% -7,06% -%
Du Pont-modellen 1,13% -4,11% 0,39% 0,36% -0,48% 3,95% -11,45% -1,74% 2,35% 9,88%
Vinstmarginal 1,60% -4,01% 0,60% 0,47% -0,49% 4,72% -10,84% -2,59% 1,68% 7,51%
Bruttovinstmarginal 95,49% 91,55% 97,99% 85,66% 89,22% 79,95% 55,96% 86,00% 52,19% 74,54%
Rörelsekapital/omsättning 46,79% 32,96% 57,51% 51,29% 38,57% 42,36% 17,39% 32,70% 23,58% 21,74%
Soliditet 91,87% 93,60% 90,53% 92,94% 90,56% 89,56% 87,84% 71,34% 93,18% 80,34%
Kassalikviditet 501,07% 623,78% 493,58% 652,53% 500,47% 439,92% 251,64% 90,46% 661,11% 243,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...