Visa allt om Ormett Fastigheter AB
Visa allt om Ormett Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 676 633 656 651 659 637 619 619 575 774
Övrig omsättning - - - - 2 - - - - 297
Rörelseresultat (EBIT) 572 191 164 353 541 523 496 439 297 906
Resultat efter finansnetto 573 196 183 368 608 581 524 482 331 923
Årets resultat 1 153 143 367 448 428 386 345 238 664
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 42 46 50 53 58 74 90 152 218
Omsättningstillgångar 3 233 3 474 3 333 3 186 2 889 2 363 1 920 1 545 1 293 1 012
Tillgångar 3 271 3 516 3 379 3 236 2 942 2 422 1 994 1 635 1 445 1 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 987 2 986 2 833 3 057 2 690 2 242 1 814 1 428 1 082 844
Obeskattade reserver 0 0 0 -367 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 284 529 545 545 252 180 180 207 362 386
Skulder och eget kapital 3 271 3 516 3 379 3 236 2 942 2 422 1 994 1 635 1 445 1 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 225 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 180 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 135 96 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 676 633 656 651 661 637 619 619 575 1 071
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 633 656 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 315 321 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 576 195 168 357 546 539 512 501 363 990
Nettoomsättningförändring 6,79% -3,51% 0,77% -1,21% 3,45% 2,91% 0,00% 7,65% -25,71% -%
Du Pont-modellen 17,52% 5,57% 5,42% 11,37% 20,63% 23,99% 26,28% 29,85% 22,84% 75,04%
Vinstmarginal 84,76% 30,96% 27,90% 56,53% 92,11% 91,21% 84,65% 78,84% 57,39% 119,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 436,24% 465,24% 425,00% 405,68% 400,15% 342,70% 281,10% 216,16% 161,91% 80,88%
Soliditet 91,32% 84,93% 83,84% 86,11% 91,43% 92,57% 90,97% 87,34% 74,88% 68,62%
Kassalikviditet 1 138,38% 656,71% 611,56% 584,59% 1 146,43% 1 312,78% 1 066,67% 746,38% 357,18% 262,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...