Visa allt om Aktiebolaget Hofors Plattsättning
Visa allt om Aktiebolaget Hofors Plattsättning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 309 1 104 1 639 1 197 1 882 2 074 2 206 1 705 2 181 2 006
Övrig omsättning - - - 75 - - - - 68 2
Rörelseresultat (EBIT) 157 -22 123 -25 90 90 273 -21 240 19
Resultat efter finansnetto 156 -22 122 -25 89 90 272 -20 241 19
Årets resultat 100 -22 97 -25 64 65 202 -20 170 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 34 34 34 34 34 34 47 69 35
Omsättningstillgångar 372 267 317 272 459 527 610 455 580 452
Tillgångar 406 300 351 305 493 560 644 502 649 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 101 192 96 248 311 373 246 357 267
Obeskattade reserver 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 54 12 5 8 27 5 5
Kortfristiga skulder 171 200 158 156 233 245 263 229 286 214
Skulder och eget kapital 406 300 351 305 493 560 644 502 649 487
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 244 204 88 243 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 415 413 526 442 573 324 281 295 304 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 150 189 160 200 198 187 164 215 179
Utdelning till aktieägare 70 0 70 0 127 127 127 75 92 80
Omsättning 1 309 1 104 1 639 1 272 1 882 2 074 2 206 1 705 2 249 2 008
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 655 552 820 599 941 1 037 1 103 853 1 091 1 003
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 284 360 303 389 386 337 275 388 356
Rörelseresultat, EBITDA 157 -22 123 -25 90 90 273 -21 241 20
Nettoomsättningförändring 18,57% -32,64% 36,93% -36,40% -9,26% -5,98% 29,38% -21,82% 8,72% -%
Du Pont-modellen 38,67% -7,33% 35,04% -8,20% 18,26% 16,07% 42,55% -4,18% 37,13% 3,90%
Vinstmarginal 11,99% -1,99% 7,50% -2,09% 4,78% 4,34% 12,42% -1,23% 11,05% 0,95%
Bruttovinstmarginal 71,43% 68,39% 65,89% 59,31% 58,24% 57,76% 54,17% 53,78% 52,45% 48,65%
Rörelsekapital/omsättning 15,36% 6,07% 9,70% 9,69% 12,01% 13,60% 15,73% 13,26% 13,48% 11,86%
Soliditet 56,04% 33,67% 54,70% 31,48% 50,30% 55,54% 57,92% 49,00% 55,01% 54,83%
Kassalikviditet 212,28% 127,00% 188,61% 150,64% 176,82% 181,22% 177,57% 134,50% 112,24% 133,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...