Visa allt om Aktiebolaget Irja Livs
Visa allt om Aktiebolaget Irja Livs

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 6 161 8 595 8 477 8 640 8 322 7 976 7 504 6 518
Övrig omsättning - 18 - - 4 - 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 9 -166 -18 -94 7 9 -9 40 7
Resultat efter finansnetto -4 9 -164 -15 -93 8 15 -2 44 7
Årets resultat -4 9 -164 -15 -68 11 40 -20 21 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 12 23 70 126 182 263 201 237
Omsättningstillgångar 110 114 120 830 870 923 913 890 935 908
Tillgångar 122 125 132 853 940 1 049 1 095 1 153 1 136 1 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 120 110 349 389 482 496 481 551 635
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 25 50 86 68 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 6 21 503 551 542 549 586 517 455
Skulder och eget kapital 122 125 132 853 940 1 049 1 095 1 153 1 136 1 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 159 140 160 123 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 865 1 051 1 035 808 803 779 710 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 18 303 375 359 329 361 349 327 275
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 50 105
Omsättning 0 18 6 161 8 595 8 481 8 640 8 328 7 976 7 504 6 518
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 880 1 228 1 211 1 234 1 189 1 139 1 072 931
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 170 204 200 186 188 185 167 148
Rörelseresultat, EBITDA -4 9 -155 30 -38 63 66 51 89 57
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -28,32% 1,39% -1,89% 3,82% 4,34% 6,29% 15,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -123,48% -1,76% -9,89% 0,76% 1,37% -0,09% 3,87% 0,70%
Vinstmarginal -% -% -2,65% -0,17% -1,10% 0,09% 0,18% -0,01% 0,59% 0,12%
Bruttovinstmarginal -% -% 27,59% 27,38% 26,22% 26,82% 27,40% 28,10% 27,89% 27,77%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1,61% 3,80% 3,76% 4,41% 4,37% 3,81% 5,57% 6,95%
Soliditet 94,26% 96,00% 83,33% 40,91% 41,38% 47,70% 48,58% 47,09% 52,81% 58,93%
Kassalikviditet 1 833,33% 1 900,00% 571,43% 97,42% 96,91% 100,74% 106,92% 99,83% 123,98% 142,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...