Visa allt om Klart Skepp Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 178 144 180 180 180 180 180 180 180 180
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -596 -1 526 93 65 67 64 53 36 104 97
Resultat efter finansnetto -775 -1 533 93 65 67 65 53 37 104 97
Årets resultat -97 -1 533 69 48 50 48 38 26 75 70
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 992 11 723 993 1 031 1 097 1 157 1 216 1 285 1 102 1 134
Omsättningstillgångar 419 553 54 46 37 26 18 124 48 34
Tillgångar 13 411 12 276 1 047 1 077 1 135 1 183 1 234 1 409 1 150 1 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 736 735 735 735 735 734 735 734 735
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 200 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 573 3 541 312 342 400 448 499 674 415 433
Skulder och eget kapital 13 411 12 276 1 047 1 077 1 135 1 183 1 234 1 409 1 150 1 168
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 178 144 180 180 180 180 180 180 180 180
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -1 342 131 132 126 123 121 117 136 129
Nettoomsättningförändring 718,06% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen -4,44% -12,42% 8,88% 6,04% 5,90% 5,41% 4,29% 2,63% 9,04% 8,30%
Vinstmarginal -50,51% -1 059,03% 51,67% 36,11% 37,22% 35,56% 29,44% 20,56% 57,78% 53,89%
Bruttovinstmarginal 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -437,52% -2 075,00% -143,33% -164,44% -201,67% -234,44% -267,22% -305,56% -203,89% -221,67%
Soliditet 4,76% 6,00% 70,20% 68,25% 64,76% 62,13% 59,48% 52,16% 63,83% 62,93%
Kassalikviditet 7,52% 15,62% 17,31% 13,45% 9,25% 5,80% 3,61% 18,40% 11,57% 7,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...