Visa allt om Klart Skepp Fastighet AB
Visa allt om Klart Skepp Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 400 1 178 144 180 180 180 180 180 180 180
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 354 -596 -1 526 93 65 67 64 53 36 104
Resultat efter finansnetto 238 -775 -1 533 93 65 67 65 53 37 104
Årets resultat 3 -97 -1 533 69 48 50 48 38 26 75
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 481 12 992 11 723 993 1 031 1 097 1 157 1 216 1 285 1 102
Omsättningstillgångar 628 419 553 54 46 37 26 18 124 48
Tillgångar 13 109 13 411 12 276 1 047 1 077 1 135 1 183 1 234 1 409 1 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 638 736 735 735 735 735 734 735 734
Obeskattade reserver 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 800 7 200 8 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 405 5 573 3 541 312 342 400 448 499 674 415
Skulder och eget kapital 13 109 13 411 12 276 1 047 1 077 1 135 1 183 1 234 1 409 1 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 400 1 178 144 180 180 180 180 180 180 180
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 932 -19 -1 342 131 132 126 123 121 117 136
Nettoomsättningförändring 18,85% 718,06% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 2,70% -4,44% -12,42% 8,88% 6,04% 5,90% 5,41% 4,29% 2,63% 9,04%
Vinstmarginal 25,29% -50,51% -1 059,03% 51,67% 36,11% 37,22% 35,56% 29,44% 20,56% 57,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -341,21% -437,52% -2 075,00% -143,33% -164,44% -201,67% -234,44% -267,22% -305,56% -203,89%
Soliditet 6,46% 4,76% 6,00% 70,20% 68,25% 64,76% 62,13% 59,48% 52,16% 63,83%
Kassalikviditet 11,62% 7,52% 15,62% 17,31% 13,45% 9,25% 5,80% 3,61% 18,40% 11,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...