Visa allt om Aktiebolaget Kristianstads Tvättanstalt

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 856 6 356 5 841 5 590 5 046 4 483 4 121 3 683 3 431 2 936
Övrig omsättning - - - - - 25 4 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 336 1 445 1 353 1 186 806 462 121 254 432 331
Resultat efter finansnetto 1 340 1 473 1 381 1 226 821 466 140 256 431 328
Årets resultat 756 805 778 743 616 338 101 173 297 176
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 761 839 295 401 508 546 343 433 514 601
Omsättningstillgångar 6 077 5 612 4 876 3 727 2 780 1 979 1 946 1 797 1 544 1 372
Tillgångar 6 838 6 451 5 171 4 128 3 288 2 524 2 289 2 231 2 058 1 972
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 516 3 884 3 229 2 593 1 950 1 434 1 196 1 195 1 087 855
Obeskattade reserver 1 680 1 330 894 572 357 374 370 373 361 346
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 642 1 237 1 047 963 981 716 722 663 611 772
Skulder och eget kapital 6 838 6 451 5 171 4 128 3 288 2 524 2 289 2 231 2 058 1 972
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 777 714 752 775 719
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 40 - -
Löner till övriga anställda 2 589 2 516 2 384 2 361 2 286 1 342 1 361 992 710 610
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 955 883 801 813 777 780 771 602 544 431
Utdelning till aktieägare 1 500 1 125 150 142 100 100 100 100 65 65
Omsättning 6 856 6 356 5 841 5 590 5 046 4 508 4 125 3 683 3 432 2 936
Nyckeltal
Antal anställda 10 13 14 8 8 8 8 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 686 489 417 699 631 560 515 526 572 489
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 263 230 400 384 364 358 337 340 289
Rörelseresultat, EBITDA 1 510 1 587 1 459 1 293 917 555 184 349 532 412
Nettoomsättningförändring 7,87% 8,82% 4,49% 10,78% 12,56% 8,78% 11,89% 7,34% 16,86% -%
Du Pont-modellen 19,60% 22,86% 26,71% 29,70% 24,94% 18,46% 6,12% 11,52% 20,99% 16,78%
Vinstmarginal 19,54% 23,21% 23,64% 21,93% 16,25% 10,39% 3,40% 6,98% 12,59% 11,27%
Bruttovinstmarginal 92,88% 96,63% 96,27% 96,42% 96,20% 95,78% 96,12% 94,87% 95,31% 95,64%
Rörelsekapital/omsättning 64,69% 68,83% 65,55% 49,45% 35,65% 28,17% 29,70% 30,79% 27,19% 20,44%
Soliditet 70,58% 76,29% 75,19% 73,03% 67,31% 67,74% 63,89% 65,60% 65,45% 55,99%
Kassalikviditet 369,98% 453,52% 465,52% 386,81% 283,18% 274,44% 267,17% 268,48% 249,92% 176,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...