Visa allt om Investmentaktiebolaget Matildehem
Visa allt om Investmentaktiebolaget Matildehem

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 1 186 1 182 1 160 1 131 1 110 1 092 1 070 1 008 648 863
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 957 896 831 841 806 774 717 695 464 130
Resultat efter finansnetto 957 908 843 857 821 786 718 692 453 110
Årets resultat 567 867 581 468 602 579 529 568 398 178
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 862 929 1 018 1 108 1 198 1 288 1 415 1 472 1 469 1 545
Omsättningstillgångar 790 2 019 1 452 1 706 949 1 294 818 634 351 165
Tillgångar 1 653 2 948 2 470 2 814 2 147 2 582 - 2 106 1 821 1 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 737 2 705 1 838 2 258 1 858 1 256 877 618 630 341
Obeskattade reserver 230 0 205 227 5 0 0 0 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 115 160
Kortfristiga skulder 686 243 428 330 284 1 325 1 426 1 487 1 075 1 108
Skulder och eget kapital 1 653 2 948 2 470 2 814 2 147 2 582 - 2 106 1 821 1 709
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 980 0 200 200 400 0
Omsättning 1 186 1 182 1 160 1 131 1 110 1 092 1 070 1 008 648 863
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 023 986 921 931 896 901 830 808 539 244
Nettoomsättningförändring 0,34% 1,90% 2,56% 1,89% 1,65% 2,06% 6,15% 55,56% -% -%
Du Pont-modellen 57,89% 30,80% 34,13% 30,45% 38,24% 30,40% -% 33,10% 25,59% 7,78%
Vinstmarginal 80,69% 76,82% 72,67% 75,77% 73,96% 71,89% 67,20% 69,15% 71,91% 15,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,77% 150,25% 88,28% 121,66% 59,91% -2,84% -56,82% -84,62% -111,73% -109,27%
Soliditet 55,44% 91,76% 80,89% 86,19% 86,71% 48,64% -% 29,34% 34,60% 24,17%
Kassalikviditet 115,16% 830,86% 339,25% 516,97% 334,15% 97,66% 57,36% 42,64% 32,65% 14,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...