Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Jacupet
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Jacupet

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 37 314 348 340
Övrig omsättning - - - - - - 35 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -45 -25 -40 -48 -36 -333 180 206 275
Resultat efter finansnetto -25 -45 -25 -35 -42 -31 7 801 192 218 277
Årets resultat -25 -45 -25 -35 -42 -31 7 801 138 157 200
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 050 4 300 4 500 4 500 4 500 4 500 0 969 976 983
Omsättningstillgångar 43 147 136 319 457 467 9 042 446 568 642
Tillgångar 4 093 4 447 4 636 4 819 4 957 4 967 9 042 1 415 1 544 1 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 036 4 381 4 576 4 741 4 906 4 948 8 979 1 177 1 160 1 201
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 66 60 78 51 19 63 237 385 425
Skulder och eget kapital 4 093 4 447 4 636 4 819 4 957 4 967 9 042 1 415 1 544 1 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 196 36 23 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 82 - - 0
Utdelning till aktieägare 150 320 150 140 130 0 4 000 0 120 198
Omsättning 0 0 0 0 0 0 72 314 348 340
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 19 157 348 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 139 18 23 -
Rörelseresultat, EBITDA -25 -45 -25 -40 -48 -36 -333 187 213 291
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -88,22% -9,77% 2,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 86,29% 14,13% 14,44% 17,35%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 21 086,49% 63,69% 64,08% 82,94%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 24 267,57% 66,56% 52,59% 63,82%
Soliditet 98,61% 98,52% 98,71% 98,38% 98,97% 99,62% 99,30% 83,18% 75,13% 73,91%
Kassalikviditet 75,44% 222,73% 226,67% 408,97% 896,08% 2 457,89% 14 352,38% 188,19% 147,53% 151,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...