Visa allt om Aktiebolaget Sjömansprodukter
Visa allt om Aktiebolaget Sjömansprodukter

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 105 120 120 180
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -330 -276 -103 -93 -65 -44 21 -85 -189 -17
Resultat efter finansnetto 404 391 570 647 635 502 4 395 469 376 438
Årets resultat 313 365 408 354 348 306 3 988 284 354 379
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 861 8 904 8 809 8 848 8 887 8 733 8 237 8 090 8 123 7 994
Omsättningstillgångar 8 791 8 412 8 157 7 666 7 114 6 781 6 917 2 838 2 591 2 654
Tillgångar 17 651 17 316 16 966 16 514 16 001 15 514 15 154 10 928 10 713 10 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 772 16 459 16 094 15 686 15 332 14 984 14 678 10 690 10 561 10 207
Obeskattade reserver 791 792 872 828 665 505 365 199 127 247
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 65 0 0 4 25 111 39 25 194
Skulder och eget kapital 17 651 17 316 16 966 16 514 16 001 15 514 15 154 10 928 10 713 10 648
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 105 120 120 180
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -287 -233 -64 -54 -22 -40 25 -65 -168 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -12,50% 0,00% -33,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 29,00% 4,30% 3,53% 4,12%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 4 184,76% 391,67% 315,00% 243,89%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 6 481,90% 2 332,50% 2 138,33% 1 366,67%
Soliditet 98,52% 98,62% 98,87% 98,68% 98,88% 98,98% 98,63% 99,13% 99,43% 97,53%
Kassalikviditet 9 989,77% 12 941,54% -% -% 177 850,00% 27 124,00% 6 231,53% 7 276,92% 10 296,00% 1 359,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...