Visa allt om Galleri Ö.K Aktiebolag
Visa allt om Galleri Ö.K Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 842 927 638 978 1 897 2 914 4 923 6 071 7 543 7 457
Övrig omsättning - - - - - - 3 000 - 240 -
Rörelseresultat (EBIT) 121 -80 -52 149 -198 -1 828 1 132 136 -2 784
Resultat efter finansnetto 121 -36 68 205 -67 1 727 1 490 200 -2 334
Årets resultat 162 157 38 101 21 1 302 829 126 48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 9 14 45 83 6 398 617 4 819 4 308 779
Omsättningstillgångar 5 765 5 899 6 232 6 774 7 792 1 960 9 784 4 398 5 865 12 107
Tillgångar 5 768 5 907 6 246 6 818 7 875 8 358 10 401 9 217 10 172 12 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 262 5 300 5 493 5 954 6 403 6 646 7 015 7 063 6 646 6 890
Obeskattade reserver 286 388 641 642 584 691 700 428 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 478 678 677 677 677 664
Kortfristiga skulder 220 220 113 222 410 343 2 008 1 049 2 793 5 332
Skulder och eget kapital 5 768 5 907 6 246 6 818 7 875 8 358 10 401 9 217 10 172 12 886
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 736 851 851 856 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 135 67 82 520 198 310 442 519 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 59 80 101 284 385 2 691 901 2 372 5 310
Utdelning till aktieägare 160 200 350 500 550 264 370 350 412 370
Omsättning 842 927 638 978 1 897 2 914 7 923 6 071 7 783 7 457
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 2 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 927 638 978 949 971 1 641 1 518 1 509 1 491
Personalkostnader per anställd (tkr) - 205 160 199 406 446 1 283 543 744 1 339
Rörelseresultat, EBITDA 126 -75 -25 175 -89 106 920 1 214 231 -2 668
Nettoomsättningförändring -9,17% 45,30% -34,76% -48,44% -34,90% -40,81% -18,91% -19,51% 1,15% -%
Du Pont-modellen 2,13% -0,51% 1,17% 3,43% 2,22% 0,56% 8,47% 16,64% 2,72% -17,78%
Vinstmarginal 14,61% -3,24% 11,44% 23,93% 9,23% 1,61% 17,90% 25,27% 3,67% -30,72%
Bruttovinstmarginal 57,13% 47,79% 73,98% 66,46% 54,45% 64,38% 55,84% 70,76% 66,14% 70,59%
Rörelsekapital/omsättning 658,55% 612,62% 959,09% 669,94% 389,14% 55,49% 157,95% 55,16% 40,73% 90,85%
Soliditet 95,10% 94,85% 95,95% 94,27% 86,77% 85,61% 72,41% 79,97% 65,73% 53,47%
Kassalikviditet 2 535,45% 2 617,73% 5 278,76% 2 974,32% 1 850,24% 484,84% 473,95% 363,01% 183,39% 207,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...