Visa allt om Noréns i Årjäng AB
Visa allt om Noréns i Årjäng AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 28 - - - - - 70 - 74
Rörelseresultat (EBIT) -36 -3 -39 -37 -31 -42 -42 25 -49 -282
Resultat efter finansnetto 2 540 87 2 338 3 677 1 308 258 44 -48 93 1 636
Årets resultat 2 584 128 2 338 3 677 1 304 241 153 29 54 2 113
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 516 1 516 1 516 1 516 1 516 1 516 1 641 1 641 2 326 2 326
Omsättningstillgångar 1 790 853 2 655 643 757 858 1 162 1 163 1 067 4 051
Tillgångar 3 306 2 369 4 171 2 158 2 273 2 374 2 804 2 804 3 393 6 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 857 1 872 4 044 4 006 1 729 1 825 2 184 2 031 2 370 5 316
Obeskattade reserver 0 47 106 106 106 106 106 252 379 379
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 449 449 21 -1 953 438 443 514 521 644 682
Skulder och eget kapital 3 306 2 369 4 171 2 158 2 273 2 374 2 804 2 804 3 393 6 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
2014-01 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Utdelning till aktieägare 2 400 1 600 2 300 0 1 400 1 400 300 0 3 000 0
Omsättning 0 28 0 0 0 0 0 70 0 74
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 221
Rörelseresultat, EBITDA -36 -3 -39 -37 -31 -42 -42 25 -49 -280
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 86,42% 80,57% 98,94% 189,25% 79,50% 80,17% 80,67% 78,90% 77,89% 87,64%
Kassalikviditet 398,66% 189,98% 12 642,86% -% 172,83% 193,68% 226,07% 223,22% 165,68% 593,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...