Visa allt om Aktiebolaget Fritiden
Visa allt om Aktiebolaget Fritiden

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 96 88 81 84 72 64 62 45 52 48
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 9 -1 4 3 -1 -11 -7 4 -3
Resultat efter finansnetto 1 7 -2 2 2 -2 -12 -8 4 -4
Årets resultat 1 7 -2 2 2 -2 -12 -8 4 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 126 126 126 126 125 126 126 126 126 126
Omsättningstillgångar 2 8 11 6 0 8 3 7 17 12
Tillgångar 128 133 136 131 126 133 128 133 142 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 120 114 116 114 112 113 119 127 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
Kortfristiga skulder 6 12 23 15 12 22 14 7 9 8
Skulder och eget kapital 128 133 136 131 126 133 128 133 142 138
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 96 88 81 84 72 64 62 45 53 48
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 9 -1 4 3 -1 -11 -7 4 -3
Nettoomsättningförändring 9,09% 8,64% -3,57% 16,67% 12,50% 3,23% 37,78% -13,46% 8,33% -%
Du Pont-modellen 1,56% 6,77% -0,74% 3,05% 2,38% -0,75% -8,59% -5,26% 2,82% -2,17%
Vinstmarginal 2,08% 10,23% -1,23% 4,76% 4,17% -1,56% -17,74% -15,56% 7,69% -6,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,17% -4,55% -14,81% -10,71% -16,67% -21,88% -17,74% 0,00% 15,38% 8,33%
Soliditet 95,31% 90,23% 83,82% 88,55% 90,48% 84,21% 88,28% 89,47% 89,44% 89,13%
Kassalikviditet 33,33% 66,67% 47,83% 40,00% 0,00% 36,36% 21,43% 100,00% 188,89% 150,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...