Visa allt om Ivar Hollstein Aktiebolag
Visa allt om Ivar Hollstein Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 0 6 31 18 37 36 26 26
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -6 -12 -10 -6 -7 0 6 -4 -8
Resultat efter finansnetto -4 -6 -12 -9 -6 -7 0 6 -4 -8
Årets resultat -4 -6 -12 -9 -6 0 8 23 4 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 649 2 649 2 649 2 649 2 649 2 648 2 649 2 649 2 649 2 649
Omsättningstillgångar 22 26 33 45 55 60 67 59 36 45
Tillgångar 2 671 2 675 2 682 2 694 2 703 2 709 2 716 2 708 2 685 2 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 543 1 547 1 553 1 565 1 574 1 580 1 580 1 572 1 549 1 545
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 130 1 130 1 130 1 130
Kortfristiga skulder 5 5 6 6 6 6 6 6 6 8
Skulder och eget kapital 2 671 2 675 2 682 2 694 2 703 2 709 2 716 2 708 2 685 2 694
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 0 6 31 18 37 36 26 26
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -6 -12 -10 -6 -7 0 6 -4 -8
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -80,65% 72,22% -51,35% 2,78% 38,46% 0,00% -%
Du Pont-modellen -% -0,22% -% -0,37% -0,22% -0,26% 0,00% 0,22% -0,15% -0,30%
Vinstmarginal -% -600,00% -% -166,67% -19,35% -38,89% 0,00% 16,67% -15,38% -30,77%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 66,67% 25,81% 27,78% 35,14% 50,00% 30,77% 19,23%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 100,00% -% 650,00% 158,06% 300,00% 164,86% 147,22% 115,38% 142,31%
Soliditet 57,77% 57,83% 57,90% 58,09% 58,23% 58,32% 58,17% 58,05% 57,69% 57,62%
Kassalikviditet 440,00% 520,00% 550,00% 750,00% 916,67% 1 000,00% 1 116,67% 983,33% 600,00% 562,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...