Visa allt om Aktiebolaget Repro-Service
Visa allt om Aktiebolaget Repro-Service

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 181 3 181 3 328 2 935 3 739 2 417 2 108 2 922 3 036 2 966
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 220 661 1 904 1 811 2 563 1 366 992 1 673 1 811 1 714
Resultat efter finansnetto 881 349 1 638 1 567 2 202 1 103 651 1 075 1 149 1 049
Årets resultat 612 356 985 1 546 1 524 606 357 581 828 985
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 451 13 175 14 927 13 919 18 122 16 523 17 287 18 053 18 820 19 587
Omsättningstillgångar 5 201 4 687 3 383 5 142 2 834 3 644 3 652 3 168 4 858 3 554
Tillgångar 17 652 17 862 18 310 19 061 20 956 20 167 20 938 21 221 23 679 23 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 997 6 385 6 029 5 104 7 558 6 734 6 128 5 772 5 691 4 863
Obeskattade reserver 1 461 1 367 1 480 1 090 1 090 711 434 271 3 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 425 8 125 8 825 10 000 10 000 10 660 12 934 14 058 16 667 17 226
Kortfristiga skulder 1 769 1 985 1 976 2 867 2 308 2 062 1 442 1 121 1 318 1 048
Skulder och eget kapital 17 652 17 862 18 310 19 061 20 956 20 167 20 938 21 221 23 679 23 141
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0
Omsättning 3 181 3 181 3 328 2 935 3 739 2 417 2 108 2 922 3 036 2 966
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 943 1 379 2 596 2 574 3 326 2 129 1 758 2 440 2 578 2 480
Nettoomsättningförändring 0,00% -4,42% 13,39% -21,50% 54,70% 14,66% -27,86% -3,75% 2,36% -%
Du Pont-modellen 6,95% 4,09% 10,94% 10,28% 12,57% 6,79% 4,77% 8,50% 8,12% 7,58%
Vinstmarginal 38,54% 22,98% 60,19% 66,78% 70,45% 56,68% 47,34% 61,74% 63,34% 59,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 107,89% 84,94% 42,28% 77,51% 14,07% 65,45% 104,84% 70,05% 116,60% 84,49%
Soliditet 46,09% 41,72% 39,23% 30,99% 39,90% 35,99% 30,80% 28,12% 24,04% 21,03%
Kassalikviditet 294,01% 236,12% 171,20% 179,35% 122,79% 176,72% 253,26% 282,60% 368,59% 339,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...