Visa allt om Smådjurskliniken i Askersund AB
Visa allt om Smådjurskliniken i Askersund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 328 2 218 2 167 2 375 2 474 2 395 2 223 2 153 2 038 1 740
Övrig omsättning - - - - 2 - - 10 15 13
Rörelseresultat (EBIT) -48 -150 -137 -44 77 82 -8 -46 -25 -85
Resultat efter finansnetto -49 -155 -144 -44 75 77 -9 -45 24 -83
Årets resultat -42 -143 -127 -21 15 77 -9 -45 24 -55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 75 87 104 128 152 191 199 218 348
Omsättningstillgångar 449 341 420 624 676 566 325 342 417 285
Tillgångar 513 416 507 729 803 717 516 541 635 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 202 144 187 314 335 320 243 51 96 72
Obeskattade reserver 0 7 19 36 60 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Kortfristiga skulder 311 265 300 378 409 397 274 489 539 261
Skulder och eget kapital 513 416 507 729 803 717 516 541 635 633
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 219 178 174 241 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 860 864 864 895 921 689 680 708 549 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 339 338 340 341 344 344 318 339 287 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 328 2 218 2 167 2 375 2 476 2 395 2 223 2 163 2 053 1 753
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 582 555 542 594 619 599 556 538 510 580
Personalkostnader per anställd (tkr) 302 306 306 314 320 316 297 308 271 292
Rörelseresultat, EBITDA -36 -138 -120 -21 101 121 25 5 20 -31
Nettoomsättningförändring 4,96% 2,35% -8,76% -4,00% 3,30% 7,74% 3,25% 5,64% 17,13% -%
Du Pont-modellen -9,36% -36,06% -26,82% -5,35% 10,21% 11,58% -0,97% -7,58% 4,25% -12,80%
Vinstmarginal -2,06% -6,76% -6,28% -1,64% 3,31% 3,47% -0,22% -1,90% 1,32% -4,66%
Bruttovinstmarginal 67,35% 67,45% 74,57% 73,89% 77,36% 78,75% 75,84% 77,47% 74,68% 70,92%
Rörelsekapital/omsättning 5,93% 3,43% 5,54% 10,36% 10,79% 7,06% 2,29% -6,83% -5,99% 1,38%
Soliditet 39,38% 35,93% 39,81% 46,71% 47,23% 44,63% 47,09% 9,43% 15,12% 11,37%
Kassalikviditet 87,14% 51,70% 67,67% 124,34% 124,94% 98,74% 67,15% 40,49% 56,77% 53,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...