Visa allt om Abraham Lundquist AB
Visa allt om Abraham Lundquist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 377 452 556 623 718 779 642 711 546 503
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 140 143 143 150 234 117 404 -66 46
Resultat efter finansnetto 130 140 144 144 153 231 117 406 -63 47
Årets resultat 100 101 110 112 123 166 80 307 -63 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 295 287 272 270 280 299 312 328 251 245
Omsättningstillgångar 339 387 503 469 538 514 489 497 526 648
Tillgångar 634 674 775 739 818 813 801 825 777 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 507 563 617 647 665 650 640 770 703 794
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 112 158 91 153 163 161 56 74 100
Skulder och eget kapital 634 674 775 739 818 813 801 825 777 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 279 278 248 110 220 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 85 116 232 246 0 0 0 0 140 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 18 20 31 0 88 87 78 36 111 61
Utdelning till aktieägare 0 156 156 140 130 130 150 210 240 27
Omsättning 377 452 556 623 718 779 642 711 546 503
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 377 452 556 623 718 779 642 711 273 503
Personalkostnader per anställd (tkr) 103 136 262 - 367 - 325 16 236 286
Rörelseresultat, EBITDA 137 142 144 143 174 247 133 537 -57 53
Nettoomsättningförändring -16,59% -18,71% -10,75% -13,23% -7,83% 21,34% -9,70% 30,22% 8,55% -%
Du Pont-modellen 20,98% 20,92% 18,58% 19,49% 18,83% 28,78% 14,61% 49,33% -8,24% 5,26%
Vinstmarginal 35,28% 31,19% 25,90% 23,11% 21,45% 30,04% 18,22% 57,24% -11,72% 9,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 93,10% 98,89% 98,33% 98,75% 98,31% 98,17% 97,81%
Rörelsekapital/omsättning 57,56% 60,84% 62,05% 60,67% 53,62% 45,06% 51,09% 62,03% 82,78% 108,95%
Soliditet 79,97% 83,53% 79,61% 87,55% 81,30% 79,95% 79,90% 93,33% 90,48% 88,81%
Kassalikviditet 95,90% 95,54% 139,24% 204,40% 166,67% 141,72% 127,95% 376,79% 331,08% 369,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...