Visa allt om Rollodin Aktiebolag
Visa allt om Rollodin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 488 8 488 9 274 9 138 10 561 12 648 11 677 15 785 18 642 14 971
Övrig omsättning 246 221 190 87 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 338 -1 796 -826 -779 26 734 522 601 477 542
Resultat efter finansnetto 47 -2 055 -1 471 -1 373 -644 163 125 -33 85 251
Årets resultat 47 -2 055 -1 471 -1 373 -404 96 98 3 135 187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 702 8 703 8 822 8 348 5 136 3 403 2 797 3 052 3 295 3 677
Omsättningstillgångar 6 998 5 478 5 580 5 146 6 516 7 072 7 115 7 612 8 606 6 453
Tillgångar 15 700 14 181 14 402 13 494 11 652 10 475 9 912 10 664 11 900 10 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 346 302 272 1 646 2 050 1 954 1 856 1 854 1 719
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 240 210 219 259 365
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 584 9 997 11 247 10 780 7 805 6 044 6 141 6 150 6 232 6 222
Kortfristiga skulder 4 723 3 838 2 854 2 441 2 201 2 141 1 606 2 439 3 556 1 824
Skulder och eget kapital 15 700 14 181 14 402 13 494 11 652 10 475 9 912 10 664 11 900 10 130
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 489 1 816 1 491 1 346 1 366 1 337 1 422 1 694 1 569 1 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 561 668 651 488 490 496 523 621 595 572
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 734 8 709 9 464 9 225 10 561 12 648 11 677 15 785 18 642 14 971
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 372 1 698 1 855 2 285 2 640 3 162 2 335 3 157 3 728 2 994
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 502 435 468 472 468 394 476 440 413
Rörelseresultat, EBITDA 771 -1 260 -437 -480 325 1 048 777 1 056 859 615
Nettoomsättningförändring 11,78% -8,48% 1,49% -13,47% -16,50% 8,32% -26,02% -15,33% 24,52% -%
Du Pont-modellen 2,16% -12,64% -5,72% -5,77% 0,22% 7,04% 5,37% 5,86% 4,03% 5,82%
Vinstmarginal 3,57% -21,11% -8,89% -8,52% 0,25% 5,83% 4,56% 3,96% 2,57% 3,94%
Bruttovinstmarginal 39,54% 40,82% 38,60% 37,67% 43,05% 40,73% 42,49% 36,72% 28,76% 32,04%
Rörelsekapital/omsättning 23,98% 19,32% 29,39% 29,60% 40,86% 38,99% 47,18% 32,77% 27,09% 30,92%
Soliditet 2,50% 2,44% 2,10% 2,02% 14,13% 21,26% 21,27% 18,88% 17,15% 19,56%
Kassalikviditet 84,59% 60,03% 92,92% 84,68% 166,74% 214,39% 291,78% 184,87% 167,66% 181,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...