Visa allt om Manus AV-produktion Aktiebolag
Visa allt om Manus AV-produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 222 193 205 271 346 389 357 333 298 399
Övrig omsättning - - - - - - - - 141 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -5 -13 -2 -34 -4 -3 28 11 0
Resultat efter finansnetto 5 0 -10 0 -31 0 0 36 13 1
Årets resultat 5 0 0 0 0 0 0 36 13 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 77 108 151 214 128 131 140 164 295
Omsättningstillgångar 486 411 331 221 200 302 330 396 377 174
Tillgångar 555 488 439 372 414 430 460 536 542 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 100 100 100 100 100 100 100 64 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 -8 -56 -56 -52 0 0 0 0
Långfristiga skulder 401 344 292 248 247 291 336 383 412 384
Kortfristiga skulder 49 44 56 79 122 91 24 53 65 34
Skulder och eget kapital 555 488 439 372 414 430 460 536 542 469
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 30 20 14 36 102 71 97 25 20 20
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 0 - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 222 193 205 271 346 389 357 333 439 399
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 111 97 103 136 173 195 179 167 149 200
Personalkostnader per anställd (tkr) 26 19 18 48 92 75 78 33 20 21
Rörelseresultat, EBITDA 28 26 30 61 56 -1 34 62 186 27
Nettoomsättningförändring 15,03% -5,85% -24,35% -21,68% -11,05% 8,96% 7,21% 11,74% -25,31% -%
Du Pont-modellen 0,90% 0,00% -2,28% 0,00% -7,49% 0,00% 0,00% 6,72% 2,58% 0,21%
Vinstmarginal 2,25% 0,00% -4,88% 0,00% -8,96% 0,00% 0,00% 10,81% 4,70% 0,25%
Bruttovinstmarginal 92,34% 95,85% 96,59% 97,05% 99,13% 79,18% 90,76% 86,19% 90,27% 79,70%
Rörelsekapital/omsättning 196,85% 190,16% 134,15% 52,40% 22,54% 54,24% 85,71% 103,00% 104,70% 35,09%
Soliditet 18,92% 20,49% 22,78% 26,88% 24,15% 23,26% 21,74% 18,66% 11,81% 10,87%
Kassalikviditet 991,84% 934,09% 591,07% 279,75% 163,93% 331,87% 1 375,00% 747,17% 580,00% 511,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...