Visa allt om Lidingö Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Lidingö Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 945 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 190 723 360
Övrig omsättning - - 126 - - 354 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 602 1 018 1 160 1 088 1 073 1 412 1 069 899 484 289
Resultat efter finansnetto 497 945 1 065 582 901 1 229 440 324 103 209
Årets resultat 51 24 574 317 475 662 225 157 63 195
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 867 12 957 13 137 13 268 13 448 13 670 14 137 13 906 9 279 4 820
Omsättningstillgångar 1 149 555 263 352 168 322 516 139 80 20
Tillgångar 14 016 13 512 13 400 13 619 13 616 13 992 14 652 14 045 9 359 4 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 073 3 022 2 997 2 423 2 107 1 632 971 746 589 526
Obeskattade reserver 949 1 069 1 159 914 766 528 210 90 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 474 8 876 8 723 9 761 9 975 11 094 12 888 12 635 8 658 3 038
Kortfristiga skulder 520 544 520 520 768 738 584 574 111 1 276
Skulder och eget kapital 14 016 13 512 13 400 13 619 13 616 13 992 14 652 14 045 9 359 4 841
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 945 1 380 1 506 1 380 1 380 1 734 1 380 1 190 723 360
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 692 1 198 1 160 1 088 1 073 1 412 1 069 899 484 289
Nettoomsättningförändring -31,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,97% 64,59% 100,83% -%
Du Pont-modellen 4,84% 7,54% 8,66% 7,99% 7,89% 10,09% 7,30% 6,41% 5,21% 5,97%
Vinstmarginal 71,85% 73,84% 84,13% 78,84% 77,83% 102,32% 77,46% 75,63% 67,50% 80,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,28%
Rörelsekapital/omsättning 66,56% 0,80% -18,62% -12,17% -43,48% -30,14% -4,93% -36,55% -4,29% -348,89%
Soliditet 27,21% 28,54% 29,11% 22,74% 19,62% 14,44% 7,68% 5,77% 6,29% 10,87%
Kassalikviditet 220,96% 102,02% 50,58% 67,69% 21,88% 43,63% 88,36% 24,22% 72,07% 1,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...