Visa allt om Karlsson & Kindberg Aktiebolag
Visa allt om Karlsson & Kindberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 160 0 0 191 185 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 193 193 - - 179 172 167 160 157
Rörelseresultat (EBIT) 55 89 96 25 50 -373 61 52 57 -151
Resultat efter finansnetto 6 917 198 125 -110 25 -371 385 -26 5 -132
Årets resultat 7 026 198 125 -19 25 -161 396 -22 42 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 754 2 943 3 607 3 451 3 501 3 604 3 384 3 260 3 261 3 380
Omsättningstillgångar 1 809 1 653 834 639 445 238 500 326 156 28
Tillgångar 11 563 4 596 4 441 4 090 3 946 3 842 3 884 3 586 3 417 3 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 794 1 768 1 570 1 445 1 465 1 440 1 339 1 242 1 565 1 822
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 118 153 182 234
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 114 261 45 12 0 52 109 0 0
Kortfristiga skulder 2 768 2 714 2 610 2 600 2 470 2 402 2 376 2 082 1 672 1 352
Skulder och eget kapital 11 563 4 596 4 441 4 090 3 946 3 842 3 884 3 586 3 417 3 408
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300
Omsättning 160 193 193 191 185 179 172 167 160 157
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 73 97 104 40 65 -358 77 70 67 -141
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 3,24% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 61,03% -% -% 0,90% 4,00% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 4 410,62% -% -% 19,37% 85,41% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -599,38% -% -% -1 026,70% -1 094,59% -% -% -% -% -%
Soliditet 76,05% 38,47% 35,35% 35,33% 37,13% 37,48% 36,71% 37,71% 49,64% 58,41%
Kassalikviditet 65,35% 60,91% 31,95% 24,58% 18,02% 9,91% 21,04% 15,66% 9,33% 2,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...