Visa allt om ODEC Fastigheter AB
Visa allt om ODEC Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 970 4 120 3 980 3 957 4 039 4 001 3 579 3 534 2 232 1 912
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 371 1 254 1 270 865 -973 1 476 867 1 343 533 409
Resultat efter finansnetto 373 1 263 1 292 879 -951 1 488 872 607 139 112
Årets resultat 1 460 1 610 1 007 650 36 1 096 643 7 100 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 287 24 297 25 318 25 869 26 331 26 568 27 384 25 329 26 040 13 948
Omsättningstillgångar 2 351 3 031 2 074 2 543 2 976 1 874 2 425 2 729 1 653 2 080
Tillgångar 25 638 27 329 27 392 28 412 29 307 28 442 29 809 28 058 27 693 16 028
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 555 7 094 5 485 4 478 3 828 3 792 2 696 2 053 2 046 2 047
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 10 000
Kortfristiga skulder 17 084 20 234 21 907 23 934 25 479 24 650 27 113 26 005 17 647 3 981
Skulder och eget kapital 25 638 27 329 27 392 28 412 29 307 28 442 29 809 28 058 27 693 16 028
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 970 4 120 3 980 3 957 4 039 4 001 3 579 3 534 2 232 1 912
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 382 2 274 2 304 1 765 -143 2 292 1 611 2 054 1 060 936
Nettoomsättningförändring -3,64% 3,52% 0,58% -2,03% 0,95% 11,79% 1,27% 58,33% 16,74% -%
Du Pont-modellen 1,45% 4,63% 4,72% 3,09% -3,24% 5,23% 2,93% 4,87% 2,04% 2,65%
Vinstmarginal 9,37% 30,68% 32,46% 22,21% -23,55% 37,17% 24,36% 38,68% 25,27% 22,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -371,11% -417,55% -498,32% -540,59% -557,14% -569,26% -689,80% -658,63% -716,58% -99,42%
Soliditet 33,37% 25,96% 20,02% 15,76% 13,06% 13,33% 9,04% 7,32% 7,39% 12,77%
Kassalikviditet 13,76% 14,98% 9,47% 10,63% 11,68% 7,60% 8,94% 10,49% 9,37% 52,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...