Visa allt om Pallservice i Göteborg AB
Visa allt om Pallservice i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 000 7 330 9 852 7 406 7 549 9 553 7 384 9 854 10 761 10 274
Övrig omsättning 221 225 540 398 416 399 331 223 218 248
Rörelseresultat (EBIT) 205 32 1 027 1 335 1 660 2 254 720 1 359 1 263 1 256
Resultat efter finansnetto 206 30 1 026 1 332 1 675 2 280 851 1 393 1 286 1 261
Årets resultat 3 10 0 1 0 1 373 560 825 820 1 007
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 855 735 786 696 661 681 745 808 908 1 071
Omsättningstillgångar 2 046 1 897 2 459 2 538 2 589 4 230 4 728 4 859 5 118 4 816
Tillgångar 2 901 2 632 3 245 3 233 3 249 4 910 5 473 5 667 6 026 5 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 213 203 203 202 1 652 2 578 2 818 2 793 2 972
Obeskattade reserver 656 916 1 314 1 711 1 861 2 131 1 775 1 698 1 465 1 333
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 398 410 810 294 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 632 1 094 918 1 026 1 187 1 128 1 120 1 151 1 768 1 582
Skulder och eget kapital 2 901 2 632 3 245 3 233 3 249 4 910 5 473 5 667 6 026 5 887
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 75 720 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 705 2 557 1 764 1 807 2 366 1 884 2 520 2 762 2 734
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 570 802 555 569 747 937 972 1 055 1 051
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 450 800 800 800 1 000
Omsättning 8 221 7 555 10 392 7 804 7 965 9 952 7 715 10 077 10 979 10 522
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 7 8 7 7 9 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 600 1 222 1 407 926 1 078 1 365 820 1 232 1 196 1 142
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 381 482 291 341 458 397 440 428 427
Rörelseresultat, EBITDA 298 83 1 061 1 356 1 680 2 318 784 1 485 1 426 1 423
Nettoomsättningförändring 9,14% -25,60% 33,03% -1,89% -20,98% 29,37% -25,07% -8,43% 4,74% -%
Du Pont-modellen 7,27% 1,25% 31,99% 41,35% 51,65% 46,42% 15,55% 24,58% 21,34% 21,42%
Vinstmarginal 2,64% 0,45% 10,54% 18,05% 22,23% 23,86% 11,52% 14,14% 11,95% 12,27%
Bruttovinstmarginal 47,23% 44,02% 49,80% 54,87% 58,79% 64,75% 65,07% 55,97% 56,02% 58,55%
Rörelsekapital/omsättning 5,17% 10,95% 15,64% 20,42% 18,57% 32,47% 48,86% 37,63% 31,13% 31,48%
Soliditet 25,08% 35,24% 37,84% 45,28% 48,43% 65,63% 71,01% 71,30% 63,85% 66,79%
Kassalikviditet 93,44% 125,59% 212,96% 211,21% 182,81% 343,71% 375,98% 371,76% 237,16% 255,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...