Visa allt om Aktiebolaget Tergo
Visa allt om Aktiebolaget Tergo

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 657 7 303 7 879 8 820 9 312 8 157 7 758 8 549 9 398 10 687
Övrig omsättning - 167 4 -5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 160 -1 42 300 218 117 258 200 208 221
Resultat efter finansnetto 76 -115 -13 220 179 134 100 19 6 62
Årets resultat 76 -115 1 114 95 73 83 19 6 62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 481 633 431 373 347 369 409 443 503 561
Omsättningstillgångar 3 438 3 338 4 139 3 791 3 326 3 435 3 805 3 332 3 805 4 182
Tillgångar 3 919 3 971 4 570 4 165 3 673 3 804 4 214 3 774 4 308 4 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 585 510 625 724 680 654 652 568 549 543
Obeskattade reserver 119 119 119 139 80 34 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 273 1 548 1 512 1 276 846 1 359 1 603 1 384 1 933 1 930
Kortfristiga skulder 1 942 1 794 2 314 2 025 2 066 1 756 1 959 1 821 1 825 2 271
Skulder och eget kapital 3 919 3 971 4 570 4 165 3 673 3 804 4 214 3 774 4 308 4 743
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 614 549 768 724 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 976 1 781 1 803 1 822 1 820 1 112 1 132 1 092 1 066 1 104
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 382 634 647 665 649 598 593 636 624 574
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 70 70 70 0 0 0
Omsättning 5 657 7 470 7 883 8 815 9 312 8 157 7 758 8 549 9 398 10 687
Nyckeltal
Antal anställda 4 7 6 6 6 6 6 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 414 1 043 1 313 1 470 1 552 1 360 1 293 1 425 1 343 1 781
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 403 483 496 498 456 450 483 400 430
Rörelseresultat, EBITDA 262 70 96 332 240 161 319 260 273 413
Nettoomsättningförändring -22,54% -7,31% -10,67% -5,28% 14,16% 5,14% -9,25% -9,03% -12,06% -%
Du Pont-modellen 4,21% 0,08% 1,23% 7,23% 5,94% 3,55% 6,12% 5,67% 5,06% 5,00%
Vinstmarginal 2,92% 0,04% 0,71% 3,41% 2,34% 1,66% 3,33% 2,50% 2,32% 2,22%
Bruttovinstmarginal 49,30% 49,27% 49,00% 47,28% 42,99% 44,98% 47,76% 48,10% 45,86% 38,94%
Rörelsekapital/omsättning 26,45% 21,14% 23,16% 20,02% 13,53% 20,58% 23,79% 17,67% 21,07% 17,88%
Soliditet 17,30% 15,18% 15,71% 19,84% 20,12% 17,85% 15,47% 15,05% 12,74% 11,45%
Kassalikviditet 45,78% 45,04% 72,56% 70,67% 49,56% 62,36% 73,00% 46,68% 71,29% 74,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...