allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Fastighets AB L E Lundberg

ORG.NR: 556049-0483
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 342 700 1 240 100 1 166 385  
  Övrig omsättning (TKR) 1 348 800 550 800 252 993  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 2 116 600 1 194 200 865 989  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 2 005 100 1 091 700 772 093  
  Årets resultat (TKR) 1 566 700 846 600 596 570  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 16 734 800 14 936 300 13 244 129  
  Omsättningstillgångar (TKR) 214 000 176 500 161 385  
  Tillgångar (TKR) 16 948 800 15 112 800 13 405 513  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 9 510 700 8 343 400 7 902 627  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 1 524  
  Avsättningar (TKR) 91 000 18 100 98 591  
  Långfristiga skulder (TKR) 4 573 500 4 260 700 3 969 622  
  Kortfristiga skulder (TKR) 2 773 600 2 490 600 1 433 149  
  Skulder och eget kapital (TKR) 16 948 800 15 112 800 13 405 513  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 12 200 10 800 10 198  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 62 900 59 900 59 805  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 35 700 33 500 33 286  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 151 150 153  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 8 892 8 267 7 623  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 734 695 675  
  Nettoomsättningförändring 8,27 % 6,32 % 2,40 %  
  Vinstmarginal 157,71 % 96,33 % 74,28 %  
  Bruttovinstmarginal 59,50 % 56,54 % 54,93 %  
  Soliditet 56,11 % 55,21 % 58,95 %  
  Kassalikviditet 1,71 % 2,12 % 4,51 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 282 400 1 189 100 1 130 737  
  Övrig omsättning (TKR) 44 900 7 100 33 681  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 425 200 374 800 386 902  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 350 800 271 200 289 670  
  Årets resultat (TKR) 221 000 185 400 199 471  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 5 487 000 5 292 800 4 380 015  
  Omsättningstillgångar (TKR) 212 100 269 600 265 033  
  Tillgångar (TKR) 5 699 100 5 562 400 4 645 048  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 462 100 640 100 854 653  
  Obeskattade reserver (TKR) 405 200 337 200 309 984  
  Avsättningar (TKR) 244 300 232 400 223 250  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 851 400 1 852 100 1 851 448  
  Kortfristiga skulder (TKR) 2 736 100 2 500 600 1 405 713  
  Skulder och eget kapital (TKR) 5 699 100 5 562 400 4 645 048  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 12 000 10 100 9 861  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 60 300 57 500 57 077  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 34 300 32 000 31 711  
  Utdelning till aktieägare 300 000 400 000 400 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 147 145 149  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 8 724 8 201 7 589  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 725 687 662  
  Nettoomsättningförändring 7,85 % 5,16 % 0,54 %  
  Vinstmarginal 36,10 % 32,07 % 34,75 %  
  Bruttovinstmarginal 33,94 % 34,22 % 33,65 %  
  Soliditet 13,65 % 16,24 % 23,60 %  
  Kassalikviditet 3,07 % 7,30 % 12,98 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 10 oktober 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X