Visa allt om Aktiebolaget Beatelunds Egendom
Visa allt om Aktiebolaget Beatelunds Egendom

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 277 2 613 1 053 1 125 953 909 1 012 1 185 1 104 654
Övrig omsättning 551 593 530 566 665 562 646 628 598 667
Rörelseresultat (EBIT) 109 993 48 380 101 -5 76 97 238 13
Resultat efter finansnetto 70 938 -58 244 -30 -116 -29 -42 117 -65
Årets resultat 17 834 -59 137 -15 -94 2 -25 101 -69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 138 2 238 2 367 2 459 2 525 2 079 2 065 2 138 2 128 2 273
Omsättningstillgångar 2 351 2 629 1 562 1 598 1 257 1 525 1 548 1 580 1 818 1 682
Tillgångar 4 489 4 868 3 929 4 057 3 783 3 604 3 613 3 718 3 946 3 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 276 1 259 425 484 347 362 456 454 479 377
Obeskattade reserver 308 255 151 150 43 58 80 111 129 113
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 701 2 778 2 856 2 926 3 007 2 775 2 832 2 878 2 929 2 980
Kortfristiga skulder 204 575 497 497 386 409 245 275 410 484
Skulder och eget kapital 4 489 4 868 3 929 4 057 3 783 3 604 3 613 3 718 3 946 3 955
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 264 300 240 240 240 240 240 240 240 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 51 58 46 0 0 15 0 0 17 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 186 198 178 169 170 173 170 174 170 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 828 3 206 1 583 1 691 1 618 1 471 1 658 1 813 1 702 1 321
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 639 1 307 527 1 125 953 909 1 012 1 185 552 654
Personalkostnader per anställd (tkr) 253 280 236 413 413 430 413 416 213 389
Rörelseresultat, EBITDA 213 1 118 173 505 222 74 152 182 334 174
Nettoomsättningförändring -51,13% 148,15% -6,40% 18,05% 4,84% -10,18% -14,60% 7,34% 68,81% -%
Du Pont-modellen 2,70% 20,83% 1,35% 9,74% 3,07% 0,06% 2,32% 3,31% 6,44% 0,68%
Vinstmarginal 9,48% 38,81% 5,03% 35,11% 12,17% 0,22% 8,30% 10,38% 23,01% 4,13%
Bruttovinstmarginal 53,88% 71,11% 54,04% 52,80% 52,78% 47,52% 51,28% 54,18% 51,45% 32,57%
Rörelsekapital/omsättning 168,13% 78,61% 101,14% 97,87% 91,40% 122,77% 128,75% 110,13% 127,54% 183,18%
Soliditet 33,78% 29,95% 13,81% 14,65% 10,01% 11,23% 14,25% 14,36% 14,49% 11,59%
Kassalikviditet 463,24% 252,17% 49,90% 55,73% 66,06% 134,47% 257,14% 225,82% 192,93% 164,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...