Visa allt om Resesäljarna i Piteå AB
Visa allt om Resesäljarna i Piteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 45 0 0 0 56 267
Övrig omsättning 1 2 - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 2 -40 3 -9 45 0 -12 -27 330
Resultat efter finansnetto 1 1 -40 3 -9 45 2 0 -11 1 266
Årets resultat 1 0 0 3 0 0 0 0 38 1 254
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 190 190 190 190 190 792 2 364
Omsättningstillgångar 245 291 289 243 240 240 4 315 4 933 4 408 6 669
Tillgångar 245 291 289 433 430 430 4 505 5 123 5 200 9 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 243 243 243 240 240 240 4 855 4 855 4 817
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 190 190 190 190 190 190 190
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 47 46 0 0 0 4 075 78 156 4 026
Skulder och eget kapital 245 291 289 433 430 430 4 505 5 123 5 200 9 033
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 13 754
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 5 633
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 4 615 0 0
Omsättning 1 2 0 3 0 45 0 0 0 56 267
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 - - - 0 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 970
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 338
Rörelseresultat, EBITDA 1 2 -40 3 -9 45 0 -12 -27 996
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 10,47% -% -% -% 14,47%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -% 2,32%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -% 55,98%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 533,33% -% -% -% 4,70%
Soliditet 99,59% 83,51% 84,08% 56,12% 55,81% 55,81% 5,33% 94,77% 93,37% 53,33%
Kassalikviditet 24 500,00% 619,15% 628,26% -% -% -% 105,89% 6 324,36% 2 825,64% 165,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...