Visa allt om Järilstugan Aktiebolag
Visa allt om Järilstugan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 293 329 457 177 110 166 637 59 0 0
Övrig omsättning - - - - 1 - - 10 14 14
Rörelseresultat (EBIT) 24 -49 -40 106 -68 -66 101 47 -8 -26
Resultat efter finansnetto 24 -48 -40 107 -68 -66 90 48 -8 -26
Årets resultat 24 -48 -40 104 -68 -46 54 48 -8 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 237 249 217 228 239 211 222 234 245 258
Omsättningstillgångar 195 166 254 222 212 218 360 745 47 36
Tillgångar 432 415 471 450 451 429 582 979 293 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 162 210 250 146 113 160 106 58 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 66 66 66 116 216 216 216 216 216
Kortfristiga skulder 181 187 195 134 189 99 187 657 19 12
Skulder och eget kapital 432 415 471 450 451 429 582 979 293 294
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 25 63 244 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 150 203 300 0 0 56 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 47 64 94 0 20 33 186 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 293 329 457 177 111 166 637 69 14 14
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 293 329 457 177 110 166 637 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 288 411 12 49 154 431 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 36 -37 -29 117 -56 -54 113 59 4 -13
Nettoomsättningförändring -10,94% -28,01% 158,19% 60,91% -33,73% -73,94% 979,66% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,56% -11,81% -8,28% 23,78% -15,08% -15,38% 17,53% 4,80% -% -%
Vinstmarginal 8,19% -14,89% -8,53% 60,45% -61,82% -39,76% 16,01% 79,66% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,78% -6,38% 12,91% 49,72% 20,91% 71,69% 27,16% 149,15% -% -%
Soliditet 43,06% 39,04% 44,59% 55,56% 32,37% 26,34% 30,02% 10,83% 19,80% 22,45%
Kassalikviditet 107,73% 88,77% 130,26% 165,67% 112,17% 220,20% 192,51% 113,39% 247,37% 300,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...