Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Möbelcentrum
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Möbelcentrum

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 3 653 376 908 1 946
Övrig omsättning - 120 120 - - 120 120 90 120 120
Rörelseresultat (EBIT) -35 -161 -28 -47 -43 76 1 119 -713 -291 381
Resultat efter finansnetto 292 59 9 703 -59 -344 -311 1 059 -788 -364 339
Årets resultat 1 592 759 10 690 541 306 639 1 059 -788 -364 339
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 747 910 750 6 980 6 980 6 930 7 930 1 750 1 750 1 969
Omsättningstillgångar 4 093 13 530 22 962 5 331 5 028 5 068 690 2 729 3 451 3 132
Tillgångar 23 840 14 439 23 712 12 311 12 008 11 998 8 620 4 479 5 201 5 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 624 14 032 13 274 2 583 2 043 1 737 1 248 189 827 1 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 000 0 9 800 9 000 9 500 9 500 5 500 3 866 3 842 3 542
Kortfristiga skulder 215 407 639 728 465 761 1 872 424 532 369
Skulder och eget kapital 23 840 14 439 23 712 12 311 12 008 11 998 8 620 4 479 5 201 5 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - - 0 0 12
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - - 0 0 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 120 120 0 0 120 3 773 466 1 028 2 066
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -35 -161 -28 -47 -43 76 1 119 -713 -291 381
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% 871,54% -58,59% -53,34% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 14,71% -12,12% -2,38% 10,96%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 34,71% -144,41% -13,66% 28,73%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 29,40% 2,93% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -32,36% 613,03% 321,48% 141,98%
Soliditet 65,54% 97,18% 55,98% 20,98% 17,01% 14,48% 14,48% 4,22% 15,90% 23,35%
Kassalikviditet 1 903,72% 3 324,32% 3 568,39% 710,71% 1 051,61% 645,73% 30,24% 65,80% 45,30% 11,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...