Visa allt om Ytterby Maskintjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 200 29 000 31 579 53 027 83 552 41 093 41 235 46 557 36 269 33 209
Övrig omsättning 792 677 2 021 1 281 1 632 1 743 69 1 478 1 875 702
Rörelseresultat (EBIT) 3 214 -2 268 543 4 375 905 102 -147 1 350 5 120 1 456
Resultat efter finansnetto 2 701 -153 73 3 419 -17 -469 -760 9 4 299 1 144
Årets resultat 619 2 613 308 1 33 10 12 -105 459 184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 901 21 484 23 689 27 380 29 665 31 108 27 127 29 965 23 903 15 603
Omsättningstillgångar 7 630 5 862 7 128 6 012 6 613 6 459 7 352 5 024 9 443 6 948
Tillgångar 31 531 27 346 30 817 33 392 36 278 37 567 34 479 34 989 33 346 22 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 693 3 574 1 155 847 846 813 803 791 1 046 737
Obeskattade reserver 9 977 8 011 10 777 11 026 7 632 7 700 8 200 8 996 8 996 5 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 508 7 828 10 484 11 558 15 085 14 430 12 186 14 186 11 790 8 247
Kortfristiga skulder 7 352 7 932 8 400 9 961 12 714 14 624 13 290 11 016 11 514 8 214
Skulder och eget kapital 31 531 27 346 30 817 33 392 36 278 37 567 34 479 34 989 33 346 22 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 439 480 481 559 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 930 8 175 8 393 9 168 8 799 7 494 6 950 6 848 4 747 4 687
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 928 2 771 2 794 3 061 2 845 2 816 2 567 2 375 1 861 1 709
Utdelning till aktieägare 0 500 200 0 0 0 0 0 150 150
Omsättning 45 992 29 677 33 600 54 308 85 184 42 836 41 304 48 035 38 144 33 911
Nyckeltal
Antal anställda 25 26 24 28 28 27 25 26 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 808 1 115 1 316 1 894 2 984 1 522 1 649 1 791 2 133 1 953
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 429 478 445 426 404 404 393 453 434
Rörelseresultat, EBITDA 6 898 1 472 4 175 9 032 5 978 5 308 4 666 6 653 9 511 5 278
Nettoomsättningförändring 55,86% -8,17% -40,45% -36,53% 103,32% -0,34% -11,43% 28,37% 9,21% -%
Du Pont-modellen 9,99% 1,84% 2,65% 13,12% 2,51% 0,28% -0,42% 3,02% 15,35% 6,63%
Vinstmarginal 6,97% 1,73% 2,59% 8,26% 1,09% 0,25% -0,35% 2,27% 14,12% 4,50%
Bruttovinstmarginal 62,48% 23,63% 49,03% 55,13% 100,00% 14,32% 30,26% 30,27% 35,71% 45,68%
Rörelsekapital/omsättning 0,62% -7,14% -4,03% -7,45% -7,30% -19,87% -14,40% -12,87% -5,71% -3,81%
Soliditet 36,39% 35,92% 31,03% 26,87% 17,84% 17,27% 19,86% 20,77% 22,56% 20,36%
Kassalikviditet 96,45% 73,90% 84,86% 60,36% 52,01% 44,17% 55,32% 45,61% 82,01% 84,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...