Visa allt om Juridik & Utbildning Göran Landerdahl Aktiebolag
Visa allt om Juridik & Utbildning Göran Landerdahl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 0 137 371 341 404 458 347 291 190
Övrig omsättning - - - 91 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 -5 -14 262 142 225 311 180 103 -40
Resultat efter finansnetto 45 84 1 120 1 457 111 216 322 153 65 -62
Årets resultat 83 92 1 162 1 343 55 125 191 97 44 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 199 999 649 1 431 836 785 552 542 570 585
Omsättningstillgångar 529 847 1 517 389 69 147 134 102 71 58
Tillgångar 1 728 1 846 2 166 1 820 905 932 686 644 641 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 502 1 619 1 927 1 465 263 336 330 229 386 342
Obeskattade reserver 145 200 218 269 205 174 123 51 37 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 146 153 146 112 77 199
Kortfristiga skulder 81 27 21 86 291 269 85 252 141 65
Skulder och eget kapital 1 728 1 846 2 166 1 820 905 932 686 644 641 643
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 400 700 141 128 120 90 133 0
Omsättning 18 0 137 462 341 404 458 347 291 190
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 -5 -14 262 148 231 325 195 124 0
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -63,07% 8,80% -15,59% -11,79% 31,99% 19,24% 53,16% -%
Du Pont-modellen 8,39% -% 87,07% 80,55% 15,69% 25,64% 49,27% 28,11% 16,07% -6,07%
Vinstmarginal 805,56% -% 1 376,64% 395,15% 41,64% 59,16% 73,80% 52,16% 35,40% -20,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 488,89% -% 1 091,97% 81,67% -65,10% -30,20% 10,70% -43,23% -24,05% -3,68%
Soliditet 93,47% 96,15% 96,82% 91,39% 45,76% 49,81% 61,32% 41,26% 64,37% 57,33%
Kassalikviditet 653,09% 3 137,04% 7 223,81% 452,33% 23,71% 54,65% 157,65% 40,48% 50,35% 89,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...