Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Harots
Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Harots

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 61 226 244 222 454 1 248 1 240 1 298 1 649 1 336
Övrig omsättning - - - 5 6 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -137 -31 4 52 -225 40 90 -13 69 -75
Resultat efter finansnetto 144 844 516 105 7 314 42 89 -8 -5 -72
Årets resultat 110 658 1 799 72 4 086 31 68 -8 -7 -59
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 535 3 572 5 110 5 110 5 110 897 917 938 959 1 054
Omsättningstillgångar 106 73 2 525 2 210 3 513 720 488 556 491 390
Tillgångar 4 641 3 645 7 635 7 320 8 623 1 617 1 405 1 494 1 450 1 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 799 778 1 991 193 5 508 1 422 1 391 1 323 1 332 1 338
Obeskattade reserver 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 242 2 867 5 643 5 327 1 316 194 14 171 119 106
Skulder och eget kapital 4 641 3 645 7 635 7 320 8 623 1 617 1 405 1 494 1 450 1 444
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 150 1 872 0 5 387 0 0 0 0 0
Omsättning 61 226 244 227 460 1 248 1 240 1 298 1 649 1 336
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -137 -31 4 52 -225 61 110 8 90 -54
Nettoomsättningförändring -73,01% -7,38% 9,91% -51,10% -63,62% 0,65% -4,47% -21,29% 23,43% -%
Du Pont-modellen 4,50% 23,43% 6,88% 1,49% 85,11% 2,66% 6,48% -0,33% 5,10% -4,78%
Vinstmarginal 342,62% 377,88% 215,16% 49,10% 1 616,52% 3,45% 7,34% -0,39% 4,49% -5,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3 501,64% -1 236,28% -1 277,87% -1 404,05% 483,92% 42,15% 38,23% 29,66% 22,56% 21,26%
Soliditet 17,22% 21,34% 26,08% 20,76% 79,26% 87,94% 99,00% 88,55% 91,86% 92,66%
Kassalikviditet 4,73% 2,55% 44,75% 41,49% 266,95% 371,13% 3 485,71% 325,15% 412,61% 367,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...