Visa allt om Nyströms Handelsaktiebolag
Visa allt om Nyströms Handelsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 282 277 261 352 266 287 188 199 195 157
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 46 -13 -3 -105 74 24 -40 -5 -8
Resultat efter finansnetto 32 46 0 -2 -104 74 30 -46 -4 -8
Årets resultat 32 46 0 -2 -104 74 30 -46 -4 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Omsättningstillgångar 186 145 53 29 33 130 28 31 29 43
Tillgångar 216 175 84 59 63 161 59 61 59 73
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 36 -10 -10 -8 96 21 -9 37 40
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 149 140 94 70 71 65 37 70 22 32
Skulder och eget kapital 216 175 84 59 63 161 59 61 59 73
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 282 277 261 352 266 287 188 199 195 157
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 32 46 -13 -3 -105 74 24 -40 -5 -8
Nettoomsättningförändring 1,81% 6,13% -25,85% 32,33% -7,32% 52,66% -5,53% 2,05% 24,20% -%
Du Pont-modellen 14,81% 26,29% 0,00% -3,39% -165,08% 45,96% 50,85% -65,57% -6,78% -10,96%
Vinstmarginal 11,35% 16,61% 0,00% -0,57% -39,10% 25,78% 15,96% -20,10% -2,05% -5,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,12% 1,81% -15,71% -11,65% -14,29% 22,65% -4,79% -19,60% 3,59% 7,01%
Soliditet 31,02% 20,57% -11,90% -16,95% -12,70% 59,63% 35,59% -14,75% 62,71% 54,79%
Kassalikviditet 124,83% 103,57% 46,81% 41,43% 46,48% 200,00% 75,68% 44,29% 131,82% 134,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...