Visa allt om Adapt Revision AB
Visa allt om Adapt Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 119 80
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -2 -3 -3 -4 -13 -9 -61 4 -88
Resultat efter finansnetto -19 349 907 947 1 150 969 767 360 4 -88
Årets resultat -19 273 707 698 637 528 569 251 4 -88
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 43 43 43 43 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 616 985 1 511 1 395 1 402 1 287 1 004 416 59 54
Tillgångar 659 1 028 1 554 1 438 1 445 1 287 1 004 416 59 54
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 503 929 822 804 722 694 305 54 51
Obeskattade reserver 525 525 525 525 525 240 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 99 40 4 33 5 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 51 112 292 305 111 5 4
Skulder och eget kapital 659 1 028 1 554 1 438 1 445 1 287 1 004 416 59 54
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 350 600 600 500 250 500 180 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 119 80
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -2 -3 -3 -4 -13 -9 -61 4 -88
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 48,75% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 6,78% -162,96%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 3,36% -110,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 21,01% -65,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 45,38% 62,50%
Soliditet 82,32% 88,76% 86,13% 84,07% 82,42% 69,84% 69,12% 73,32% 91,53% 94,44%
Kassalikviditet -% -% -% 2 735,29% 1 251,79% 440,75% 329,18% 374,77% 1 180,00% 1 350,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...