allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Svenska Foder Aktiebolag

ORG.NR: 556039-6060
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 4 643 552 4 697 808 4 517 276  
  Övrig omsättning (TKR) 46 295 11 857 5 649  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 29 403 100 346 117 415  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 27 293 94 962 114 762  
  Årets resultat (TKR) 29 409 72 728 86 215  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 775 725 776 033 651 470  
  Omsättningstillgångar (TKR) 965 808 797 438 880 605  
  Tillgångar (TKR) 1 741 533 1 573 471 1 532 075  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 586 546 651 384 583 109  
  Minoritetsintressen (TKR) 26 206 24 397 35 174  
  Avsättningar (TKR) 74 080 78 258 72 891  
  Långfristiga skulder (TKR) 339 477 295 312 320 604  
  Kortfristiga skulder (TKR) 715 224 524 120 520 297  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 741 533 1 573 471 1 532 075  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 3 833 7 534 6 081  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 115 798 127 666 124 469  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 57 410 56 136 54 220  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 317 329 324  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 14 648 14 279 13 942  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 558 582 570  
  Nettoomsättningförändring -1,15 % 4,00 % 3,08 %  
  Vinstmarginal 1,05 % 2,58 % 3,24 %  
  Bruttovinstmarginal 7,53 % 9,43 % 10,39 %  
  Soliditet 33,68 % 41,40 % 38,06 %  
  Kassalikviditet 47,28 % 52,17 % 67,18 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 4 160 214 4 178 495 3 909 878  
  Övrig omsättning (TKR) 65 806 5 465 3 214  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 39 846 82 148 102 219  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 35 275 77 708 93 073  
  Årets resultat (TKR) 40 261 37 467 42 563  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 716 932 703 898 586 241  
  Omsättningstillgångar (TKR) 871 837 707 551 744 443  
  Tillgångar (TKR) 1 588 769 1 411 449 1 330 684  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 352 196 403 935 366 468  
  Obeskattade reserver (TKR) 241 129 241 129 214 129  
  Avsättningar (TKR) 11 699 11 914 12 130  
  Långfristiga skulder (TKR) 316 067 255 484 269 557  
  Kortfristiga skulder (TKR) 667 678 498 987 468 400  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 588 769 1 411 449 1 330 684  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 3 833 5 265 4 032  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0                      
  Löner till övriga anställda 115 798 108 638 103 677  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 50 035 47 885 44 331  
  Utdelning till aktieägare 0 92 000 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 271 276 272  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 15 351 15 139 14 375  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 626 586 559  
  Nettoomsättningförändring -0,44 % 6,87 % 1,11 %  
  Vinstmarginal 1,31 % 2,43 % 3,08 %  
  Bruttovinstmarginal 7,34 % 9,45 % 10,28 %  
  Soliditet 34,01 % 41,94 % 40,09 %  
  Kassalikviditet 42,38 % 44,73 % 55,27 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 12 september 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X