Visa allt om Älvsjö Konditori & Bageri Aktiebolag
Visa allt om Älvsjö Konditori & Bageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 787 13 837 14 325 13 968 13 178 14 098 13 296 13 780 13 102 11 864
Övrig omsättning 103 - - - 132 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 460 750 476 246 164 40 931 821 1 017
Resultat efter finansnetto -103 390 687 376 172 178 62 1 018 833 817
Årets resultat 17 424 435 239 510 56 108 541 477 240
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 824 2 161 2 155 2 509 2 908 4 883 5 507 3 172 3 047 3 098
Omsättningstillgångar 2 966 2 513 3 423 2 797 3 410 2 304 1 877 2 137 1 752 1 744
Tillgångar 4 789 4 674 5 577 5 306 6 318 7 187 7 384 5 309 4 798 4 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 557 1 540 1 616 1 181 2 043 1 533 1 532 1 478 1 007 893
Obeskattade reserver 989 1 118 1 276 1 151 1 107 1 525 1 423 1 520 1 266 1 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 733 1 533 1 933 0 0 143
Kortfristiga skulder 2 244 2 017 2 685 2 974 2 434 2 595 2 495 2 311 2 526 2 687
Skulder och eget kapital 4 789 4 674 5 577 5 306 6 318 7 187 7 384 5 309 4 798 4 842
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 494 716 677 473 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 979 4 696 4 681 4 496 4 277 4 092 3 783 3 804 3 537 3 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 763 1 475 1 739 1 656 1 532 1 586 1 578 1 493 1 652 1 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 300
Omsättning 13 890 13 837 14 325 13 968 13 310 14 098 13 296 13 780 13 102 11 864
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 17 17 17 19 19 18 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 811 814 843 822 775 742 700 766 819 742
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 368 382 369 334 332 330 345 372 323
Rörelseresultat, EBITDA 399 841 1 125 965 753 776 691 1 392 1 266 1 405
Nettoomsättningförändring -0,36% -3,41% 2,56% 5,99% -6,53% 6,03% -3,51% 5,17% 10,43% -%
Du Pont-modellen -0,90% 10,08% 13,73% 9,27% 5,63% 4,54% 1,60% 19,93% 19,05% 22,57%
Vinstmarginal -0,31% 3,40% 5,35% 3,52% 2,70% 2,31% 0,89% 7,68% 6,98% 9,21%
Bruttovinstmarginal 68,77% 70,12% 70,10% 69,90% 68,11% 69,85% 68,97% 70,34% 71,29% 70,43%
Rörelsekapital/omsättning 5,24% 3,58% 5,15% -1,27% 7,41% -2,06% -4,65% -1,26% -5,91% -7,95%
Soliditet 48,62% 51,61% 46,82% 38,25% 45,25% 36,97% 34,95% 48,45% 39,99% 35,08%
Kassalikviditet 112,57% 108,18% 115,68% 85,94% 127,94% 71,29% 60,76% 77,28% 58,43% 54,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...