Visa allt om Svenska Realkapital Aktiebolag
Visa allt om Svenska Realkapital Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 275 2 760 2 592 3 075 3 440 3 229 3 391 3 307 3 093 2 441
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 872 1 883 1 614 1 996 2 529 2 073 1 891 1 707 2 185 1 685
Resultat efter finansnetto 872 1 883 1 614 1 996 2 181 1 585 1 891 1 707 2 185 1 685
Årets resultat 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 242 11 771 12 820 1 648 1 999 6 468 16 219 33 115 25 345 19 785
Omsättningstillgångar 24 243 20 882 22 007 38 817 33 522 31 823 30 457 14 376 17 800 17 631
Tillgångar 43 485 32 653 34 827 40 465 35 521 38 291 46 676 47 491 43 145 37 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 478 22 478 22 478 22 477 22 476 22 475 22 475 22 475 22 475 22 474
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 496 1 165 1 585
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 007 10 175 12 349 17 988 13 045 15 816 24 201 24 520 19 505 13 357
Skulder och eget kapital 43 485 32 653 34 827 40 465 35 521 38 291 46 676 47 491 43 145 37 416
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 275 2 760 2 592 3 075 3 440 3 229 3 391 3 307 3 093 2 441
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 995 2 513 2 364 2 702 3 198 2 737 2 800 2 622 2 722 1 876
Nettoomsättningförändring -17,57% 6,48% -15,71% -10,61% 6,53% -4,78% 2,54% 6,92% 26,71% -%
Du Pont-modellen 2,01% 5,77% 4,63% 4,93% 7,12% 5,41% 4,05% 3,59% 5,06% 4,50%
Vinstmarginal 38,33% 68,22% 62,27% 64,91% 73,52% 64,20% 55,77% 51,62% 70,64% 69,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 142,24% 387,93% 372,61% 677,37% 595,26% 495,73% 184,49% -306,74% -55,12% 175,09%
Soliditet 51,69% 68,84% 64,54% 55,55% 63,28% 58,70% 48,15% 48,08% 54,04% 63,12%
Kassalikviditet 115,40% 205,23% 178,21% 215,79% 256,97% 201,21% 125,85% 58,63% 91,26% 132,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...