Visa allt om Puttes Garage & Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Puttes Garage & Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 112 112 103 136 161 144 153 140 127 122
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -105 -97 -23 17 -5 -47 -37 -49 -26
Resultat efter finansnetto -42 -105 -96 -22 11 -14 -56 -41 -60 -32
Årets resultat -42 -115 -96 -22 11 -14 -56 -41 -60 -32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 57 94 148 184 166 184 232 278 294
Omsättningstillgångar 79 104 187 229 224 214 241 236 236 127
Tillgångar 114 161 280 378 408 379 425 468 514 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -183 -141 -26 70 91 81 95 173 214 273
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 284 284 284 250 250 250 250 250 250 107
Kortfristiga skulder 13 18 23 58 67 49 81 45 50 40
Skulder och eget kapital 114 161 280 378 408 379 425 468 514 420
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 112 112 103 136 161 154 153 140 127 122
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -68 -42 13 53 27 10 19 5 25
Nettoomsättningförändring 0,00% 8,74% -24,26% -15,53% 11,81% -5,88% 9,29% 10,24% 4,10% -%
Du Pont-modellen -36,84% -65,22% -34,29% -5,56% 5,15% -1,06% -10,82% -6,62% -9,14% -5,95%
Vinstmarginal -37,50% -93,75% -93,20% -15,44% 13,04% -2,78% -30,07% -22,14% -37,01% -20,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,93% 76,79% 159,22% 125,74% 97,52% 114,58% 104,58% 136,43% 146,46% 71,31%
Soliditet -160,53% -87,58% -9,29% 18,52% 22,30% 21,37% 22,35% 36,97% 41,63% 65,00%
Kassalikviditet 607,69% 577,78% 813,04% 394,83% 319,40% 422,45% 286,42% 506,67% 468,00% 302,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...