Visa allt om Älvängens Manufakturaktiebolag
Visa allt om Älvängens Manufakturaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 767 5 524 5 992 6 165 6 300 6 396 6 028 6 364 7 059 7 048
Övrig omsättning - - - - - - 1 - 65 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -87 124 -82 -129 165 245 -265 -17 174
Resultat efter finansnetto 25 -66 363 -123 -78 258 169 -317 25 221
Årets resultat 16 16 211 -21 9 199 71 -86 11 305
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 5 10 18 27 17 22 0 0
Omsättningstillgångar 5 152 5 223 5 617 5 580 6 002 6 129 6 114 6 212 6 666 6 879
Tillgångar 5 152 5 224 5 622 5 589 6 020 6 156 6 131 6 234 6 666 6 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 118 4 342 4 565 4 594 4 856 5 087 5 047 5 136 5 222 5 511
Obeskattade reserver 0 0 90 0 115 207 185 138 369 369
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 034 882 966 995 1 050 862 898 959 1 074 999
Skulder och eget kapital 5 152 5 224 5 622 5 589 6 020 6 156 6 131 6 234 6 666 6 879
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 100 0 0 0 92 257 249 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 340 1 347 1 238 1 339 1 546 1 233 1 242 1 356 1 281 1 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 565 540 514 452 483 348 394 490 563 592
Utdelning till aktieägare 240 240 240 240 240 240 160 160 0 300
Omsättning 5 767 5 524 5 992 6 165 6 300 6 396 6 029 6 364 7 124 7 048
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 961 921 999 1 028 1 050 1 066 861 909 1 008 1 007
Personalkostnader per anställd (tkr) 321 317 311 303 340 271 258 310 316 299
Rörelseresultat, EBITDA -9 -84 129 -73 -120 172 250 -261 -17 174
Nettoomsättningförändring 4,40% -7,81% -2,81% -2,14% -1,50% 6,10% -5,28% -9,85% 0,16% -%
Du Pont-modellen 0,85% -0,98% 6,58% -1,41% -1,15% 4,43% 4,08% -3,71% 0,72% 3,39%
Vinstmarginal 0,76% -0,92% 6,17% -1,28% -1,10% 4,27% 4,15% -3,63% 0,68% 3,31%
Bruttovinstmarginal 43,16% 43,23% 43,04% 38,30% 39,40% 38,18% 44,64% 39,60% 38,70% 41,08%
Rörelsekapital/omsättning 71,41% 78,58% 77,62% 74,37% 78,60% 82,35% 86,53% 82,54% 79,22% 83,43%
Soliditet 79,93% 83,12% 82,45% 82,20% 82,07% 85,11% 84,54% 83,98% 82,32% 83,98%
Kassalikviditet 200,19% 219,27% 262,84% 282,71% 275,62% 395,36% 388,42% 375,08% 378,21% 414,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...