Visa allt om KärraTon AB
Visa allt om KärraTon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Övrig omsättning 3 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -15 -8 -12 -13 -20 -12 -19 -11 -8
Resultat efter finansnetto 991 0 -8 -12 -11 -20 -33 -35 -32 -30
Årets resultat 991 0 16 -12 69 91 -33 -35 -202 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 876 3 876 3 926 3 926 3 926 3 750 5 150 5 150 5 050 5 050
Omsättningstillgångar 7 3 0 0 0 0 0 6 3 8
Tillgångar 3 883 3 879 3 926 3 926 3 926 3 750 5 150 5 156 5 053 5 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 255 415 311 544 1 056 2 787 3 286 3 319 3 354 3 556
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 612 3 080 3 235 2 997 2 265 917 847 847 747 577
Kortfristiga skulder 15 385 380 384 605 46 1 017 990 952 925
Skulder och eget kapital 3 883 3 879 3 926 3 926 3 926 3 750 5 150 5 156 5 053 5 058
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 400 500 0 0 0
Omsättning 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -15 -8 -12 -13 -20 -12 -19 -11 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -0,16%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -400,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -45 850,00%
Soliditet 32,32% 10,70% 7,92% 13,86% 26,90% 74,32% 63,81% 64,37% 66,38% 70,30%
Kassalikviditet 46,67% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 0,32% 0,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...