Visa allt om Aktiebolaget Häryds Bruk
Visa allt om Aktiebolaget Häryds Bruk

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 852 563 665 1 233 1 216 734 539 1 369 2 106 2 111
Övrig omsättning 18 - - - - - - 257 53 956
Rörelseresultat (EBIT) 464 295 336 706 779 416 286 1 102 1 112 2 917
Resultat efter finansnetto 481 308 346 762 852 472 313 1 234 1 260 2 996
Årets resultat 376 570 858 752 1 015 311 223 936 1 063 1 674
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 29 29 2 3 5 6 7 9 10
Omsättningstillgångar 1 004 1 300 1 509 2 313 2 920 3 429 2 642 6 231 6 134 5 622
Tillgångar 1 158 1 328 1 538 2 315 2 924 3 433 2 648 6 238 6 143 5 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 997 1 121 1 021 913 1 161 916 605 3 682 3 496 3 183
Obeskattade reserver 0 0 424 1 181 1 445 1 983 1 949 1 958 1 871 1 493
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 207 93 221 317 534 94 599 776 956
Skulder och eget kapital 1 158 1 328 1 538 2 315 2 924 3 433 2 648 6 238 6 143 5 632
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 750 500 470 750 1 000 770 0 3 300 750 750
Omsättning 870 563 665 1 233 1 216 734 539 1 626 2 159 3 067
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 464 296 337 706 780 417 287 1 103 1 113 2 918
Nettoomsättningförändring 51,33% -15,34% -46,07% 1,40% 65,67% 36,18% -60,63% -35,00% -0,24% -%
Du Pont-modellen 41,54% 23,34% 22,56% 33,00% 29,21% 13,78% 12,31% 19,99% 20,51% 53,21%
Vinstmarginal 56,46% 55,06% 52,18% 61,96% 70,23% 64,44% 60,48% 91,09% 59,83% 141,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 98,94% 194,14% 212,93% 169,67% 214,06% 394,41% 472,73% 411,40% 254,42% 221,03%
Soliditet 86,10% 84,41% 87,89% 77,04% 76,13% 69,25% 77,09% 81,62% 78,84% 75,60%
Kassalikviditet 623,60% 628,02% 1 622,58% 1 046,61% 921,14% 642,13% 2 810,64% 1 040,23% 790,46% 588,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...