Visa allt om Hotel Esplanade i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Hotel Esplanade i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 497 16 323 11 695 11 625 11 585 11 074 10 609 11 582 11 449 10 634
Övrig omsättning 112 - - - - - - - 200 -
Rörelseresultat (EBIT) 542 -566 354 97 383 564 614 622 1 626 921
Resultat efter finansnetto 541 -563 357 99 385 564 614 617 1 626 921
Årets resultat 555 -564 262 57 265 513 430 445 1 180 726
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 366 416 64 84 165 229 368 488 300 290
Omsättningstillgångar 3 074 1 892 3 673 3 315 3 120 2 701 6 241 6 328 6 327 4 881
Tillgångar 3 440 2 308 3 736 3 399 3 285 2 930 6 609 6 816 6 627 5 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 735 180 2 744 2 482 2 425 2 160 5 646 5 216 4 771 3 591
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 3 162 178 209 224
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 705 2 128 992 916 857 767 800 1 422 1 646 1 357
Skulder och eget kapital 3 440 2 308 3 736 3 399 3 285 2 930 6 609 6 816 6 627 5 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 684 644 574 684 676 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 756 4 483 3 251 3 292 2 545 2 336 2 263 2 232 2 054 2 026
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 968 1 677 1 449 1 449 1 361 1 248 1 158 1 202 1 131 1 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 609 16 323 11 695 11 625 11 585 11 074 10 609 11 582 11 649 10 634
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 11 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 041 1 360 975 969 1 053 1 107 1 061 1 158 1 145 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) 313 515 401 403 429 434 413 429 400 387
Rörelseresultat, EBITDA 592 -530 374 192 502 703 767 791 1 766 1 047
Nettoomsättningförändring -23,44% -% 0,60% 0,35% 4,61% 4,38% -8,40% 1,16% 7,66% -%
Du Pont-modellen 15,76% -24,35% 9,56% 2,91% 11,72% 19,25% 9,29% 9,13% 24,54% 17,81%
Vinstmarginal 4,34% -3,44% 3,05% 0,85% 3,32% 5,09% 5,79% 5,37% 14,20% 8,66%
Bruttovinstmarginal 87,88% 87,02% 88,00% 87,66% 87,55% 88,11% 89,18% 89,56% 89,84% 88,85%
Rörelsekapital/omsättning 2,95% -1,45% 22,92% 20,64% 19,53% 17,46% 51,29% 42,36% 40,89% 33,14%
Soliditet 21,37% 7,80% 73,45% 73,02% 73,89% 73,80% 87,24% 78,41% 74,26% 72,56%
Kassalikviditet 112,24% 88,91% 370,26% 361,90% 364,06% 352,15% 780,12% 445,01% 384,39% 359,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...