Visa allt om Hotel Esplanade i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 16 323 11 695 11 625 11 585 11 074 10 609 11 582 11 449 10 634 10 491
Övrig omsättning - - - - - - - 200 - 89
Rörelseresultat (EBIT) -566 354 97 383 564 614 622 1 626 921 1 044
Resultat efter finansnetto -563 357 99 385 564 614 617 1 626 921 1 044
Årets resultat -564 262 57 265 513 430 445 1 180 726 938
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 416 64 84 165 229 368 488 300 290 262
Omsättningstillgångar 1 892 3 673 3 315 3 120 2 701 6 241 6 328 6 327 4 881 3 833
Tillgångar 2 308 3 736 3 399 3 285 2 930 6 609 6 816 6 627 5 171 4 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 2 744 2 482 2 425 2 160 5 646 5 216 4 771 3 591 2 865
Obeskattade reserver 0 0 0 3 3 162 178 209 224 319
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 128 992 916 857 767 800 1 422 1 646 1 357 911
Skulder och eget kapital 2 308 3 736 3 399 3 285 2 930 6 609 6 816 6 627 5 171 4 096
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 684 644 574 684 676 663 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 483 3 251 3 292 2 545 2 336 2 263 2 232 2 054 2 026 1 992
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 677 1 449 1 449 1 361 1 248 1 158 1 202 1 131 1 132 1 189
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 323 11 695 11 625 11 585 11 074 10 609 11 582 11 649 10 634 10 580
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 11 10 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 360 975 969 1 053 1 107 1 061 1 158 1 145 1 063 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) 515 401 403 429 434 413 429 400 387 388
Rörelseresultat, EBITDA -530 374 192 502 703 767 791 1 766 1 047 1 154
Nettoomsättningförändring -% 0,60% 0,35% 4,61% 4,38% -8,40% 1,16% 7,66% 1,36% -%
Du Pont-modellen -24,35% 9,56% 2,91% 11,72% 19,25% 9,29% 9,13% 24,54% 17,81% 25,49%
Vinstmarginal -3,44% 3,05% 0,85% 3,32% 5,09% 5,79% 5,37% 14,20% 8,66% 9,95%
Bruttovinstmarginal 87,02% 88,00% 87,66% 87,55% 88,11% 89,18% 89,56% 89,84% 88,85% 89,11%
Rörelsekapital/omsättning -1,45% 22,92% 20,64% 19,53% 17,46% 51,29% 42,36% 40,89% 33,14% 27,85%
Soliditet 7,80% 73,45% 73,02% 73,89% 73,80% 87,24% 78,41% 74,26% 72,56% 75,55%
Kassalikviditet 88,91% 370,26% 361,90% 364,06% 352,15% 780,12% 445,01% 384,39% 359,69% 420,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...