Visa allt om S.A. Wetterlings Manufaktur Aktiebolag
Visa allt om S.A. Wetterlings Manufaktur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 228 6 621 6 181 5 902 5 355 6 473 4 934 5 272 6 020 6 683
Övrig omsättning - - - - - - - 29 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 042 287 -520 -50 -443 -53 -284 -454 -23 -85
Resultat efter finansnetto 1 036 284 -529 -68 -458 -62 -297 -449 44 -40
Årets resultat 491 18 47 31 61 136 -94 -151 185 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 276 3 314 2 319 1 303 1 297 274 193 280 535 799
Omsättningstillgångar 2 566 3 053 2 236 2 969 2 763 2 873 2 354 2 365 2 564 4 439
Tillgångar 5 842 6 367 4 555 4 272 4 060 3 147 2 546 2 645 3 099 5 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 907 1 416 1 399 1 353 1 321 1 260 1 125 1 219 1 371 3 186
Obeskattade reserver 660 260 0 96 209 181 379 582 886 1 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 533 3 617 1 967 1 846 895 619 127 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 743 1 074 1 189 977 1 635 1 087 916 844 843 938
Skulder och eget kapital 5 842 6 367 4 555 4 272 4 060 3 147 2 546 2 645 3 099 5 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 201 - - - - 332 0 284 331 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 335 2 501 2 234 2 296 2 234 1 995 1 940 1 641 1 575 1 572
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 487 896 637 684 696 810 645 667 754 660
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 10 228 6 621 6 181 5 902 5 355 6 473 4 934 5 301 6 020 6 683
Nyckeltal
Antal anställda 12 9 9 9 9 8 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 852 736 687 656 595 809 617 659 669 743
Personalkostnader per anställd (tkr) 372 339 317 288 303 385 328 326 291 295
Rörelseresultat, EBITDA 1 559 567 -240 143 -341 54 -180 -192 250 216
Nettoomsättningförändring 54,48% 7,12% 4,73% 10,21% -17,27% 31,19% -6,41% -12,43% -9,92% -%
Du Pont-modellen 17,84% 4,51% -11,42% -1,15% -10,57% -1,56% -11,15% -16,67% 1,45% -0,76%
Vinstmarginal 10,19% 4,33% -8,41% -0,83% -8,01% -0,76% -5,76% -8,36% 0,75% -0,60%
Bruttovinstmarginal 82,36% 81,05% 69,75% 65,88% 67,60% 70,06% 70,55% 63,64% 64,62% 58,27%
Rörelsekapital/omsättning 8,05% 29,89% 16,94% 33,75% 21,06% 27,59% 29,14% 28,85% 28,59% 52,39%
Soliditet 41,45% 25,42% 30,71% 33,33% 36,33% 44,28% 55,16% 61,93% 64,82% 76,15%
Kassalikviditet 73,21% 155,31% 76,79% 172,06% 72,29% 121,80% 122,49% 162,32% 162,87% 347,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...