Visa allt om Frans Degermans Handelsaktiebolag
Visa allt om Frans Degermans Handelsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 129 5 5 529 136 625 279 3 78
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 20 -122 -104 47 113 140 64 -17 63
Resultat efter finansnetto 24 22 -118 -127 52 120 159 74 29 67
Årets resultat 24 22 -118 -127 39 86 114 53 21 48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Omsättningstillgångar 585 559 534 659 816 772 695 566 490 505
Tillgångar 626 600 574 699 856 812 735 606 530 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 619 596 574 692 819 779 693 579 526 505
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 4 0 7 38 33 42 28 4 41
Skulder och eget kapital 626 600 574 699 856 812 735 606 530 546
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 129 5 5 529 136 625 279 3 78
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 23 20 -122 -104 47 113 140 64 -17 63
Nettoomsättningförändring -80,62% 2 480,00% 0,00% -99,05% 288,97% -78,24% 124,01% 9 200,00% -96,15% -%
Du Pont-modellen 3,83% 3,67% -20,73% -14,45% 6,07% 14,78% 21,63% 12,05% 5,66% 12,27%
Vinstmarginal 96,00% 17,05% -2 380,00% -2 020,00% 9,83% 88,24% 25,44% 26,16% 1 000,00% 85,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 316,00% 430,23% 10 680,00% 13 040,00% 147,07% 543,38% 104,48% 192,83% 16 200,00% 594,87%
Soliditet 98,88% 99,33% 100,00% 99,00% 95,68% 95,94% 94,29% 95,54% 99,25% 92,49%
Kassalikviditet 9 750,00% 13 975,00% -% 9 414,29% 2 147,37% 2 339,39% 1 654,76% 2 021,43% 12 250,00% 1 231,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...