Visa allt om Granit & Beton Aktiebolag
Visa allt om Granit & Beton Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -175 0 0 0 -28
Resultat efter finansnetto 3 891 4 430 4 662 5 330 3 731 -13 751 11 120 -1 735 -5 996 -103 243
Årets resultat 0 -319 6 521 949 2 749 -18 056 8 260 -2 198 -4 057 -99 507
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 412 816 411 242 401 081 390 277 380 038 370 189 405 830 525 952 525 916 401 679
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 175 175 175 0
Tillgångar 412 816 411 242 401 081 390 277 380 038 370 189 406 005 526 127 526 091 401 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 179 102 179 102 498 99 950 102 928 102 935 142 553 88 582 74 175 76 739
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 023 1 023 1 023 1 023
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 2 374 0 0 0
Långfristiga skulder 307 414 298 161 287 681 276 446 266 208 256 348 249 153 436 522 450 893 323 672
Kortfristiga skulder 3 223 10 902 10 902 13 881 10 902 10 906 10 902 0 0 245
Skulder och eget kapital 412 816 411 242 401 081 390 277 380 038 370 189 406 005 526 127 526 091 401 679
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 -175 0 0 0 -28
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 24,75% 24,85% 25,56% 25,61% 27,08% 27,81% 35,30% 16,98% 14,24% 19,29%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,61% -% -% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...