Sökresultat: 55 träffar

  Koppling hittad

 • TRAFIKVERKET

  Borlänge
  Org.nummer
  202100-6297
  Verksamhet
  Infrastrukturprogram
 • VA SYD

  Malmö
  Org.nummer
  222000-2378
  Verksamhet
  Personalförvaltning & andra stödtjänster
 • LANTMÄTERIET

  Gävle
  Org.nummer
  202100-4888
  Verksamhet
  Infrastrukturprogram
 • FÖRSVARSMAKTEN

  Stockholm
  Org.nummer
  202100-4615
  Verksamhet
  Militärt försvar
 • SKATTEVERKET

  Solna
  Org.nummer
  202100-5448
  Verksamhet
  Skatteförvaltning & Indrivning
 • KRIMINALVÅRDEN

  Norrköping
  Org.nummer
  202100-0225
  Verksamhet
  Kriminalvård
 • TRANSPORTSTYRELSEN

  Norrköping
  Org.nummer
  202100-6099
  Verksamhet
  Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning
 • FÖRSÄKRINGSKASSAN

  Hägersten
  Org.nummer
  202100-5521
  Verksamhet
  Obligatorisk socialförsäkring
 • Arbetsställe
  högsta förvaltningsdomstolen

  SVERIGES DOMSTOLAR

  Jönköping
  Org.nummer
  202100-2742
  Verksamhet
  Domstolsverksamhet
 • TULLVERKET

  Stockholm
  Org.nummer
  202100-0969
  Verksamhet
  Skatteförvaltning & Indrivning
 • TILLVÄXTVERKET

  Stockholm
  Org.nummer
  202100-6149
  Verksamhet
  Näringslivsprogram, övriga
 • Arbetsställe
  regeringskansliets förvaltningsavdelning

  REGERINGSKANSLIET

  Stockholm
  Org.nummer
  202100-3831
  Verksamhet
  Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering