Sökresultat: 523 träffar

  Koppling hittad

 • Bifirma eller parallellfirma
  wasa försäkring portföljförvaltning
  Bolaget är moderbolag till
  länsförsäkringar bank aktiebolag
  Arbetsställe
  länsförsäkringar ab (publ)
  Varumärke
  länsförsäkringar

  Länsförsäkringar AB (publ)

  Stockholm
  Org.nummer
  556549-7020
  Verksamhet
  Livförsäkring, övrig
 • Bolaget är moderbolag till
  nordea finans sverige ab
  Varumärke
  nordea försäkring

  Nordea Bank AB

  Stockholm
  Org.nummer
  516406-0120
  Verksamhet
  Monetär finansförmedling, övrig

  Anmärkning
  Fusion inledd 2017-10-25
 • Bifirma eller parallellfirma
  finansskandic
  Bolaget är moderbolag till
  försäkringsaktiebolaget skandinaviska enskilda captive
  Varumärke
  seb pension och försäkring

  Skandinaviska Enskilda Banken AB

  Stockholm
  Org.nummer
  502032-9081
  Verksamhet
  Monetär finansförmedling, övrig
 • Elcowire Group AB

  Helsingborg
  Org.nummer
  556840-5871
  Verksamhet
  Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Bolaget är moderbolag till
  solid försäkringsaktiebolag

  Resurs Holding AB (publ)

  Helsingborg
  Org.nummer
  556898-2291
  Verksamhet
  Monetär finansförmedling, övrig
 • Bifirma eller parallellfirma
  resurs finans

  Resurs Bank Aktiebolag

  Helsingborg
  Org.nummer
  516401-0208
  Verksamhet
  Monetär finansförmedling, övrig
 • Max Matthiessen AB

  Stockholm
  Org.nummer
  556421-0911
  Verksamhet
  Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare
 • din-X Holding AB

  Helsingborg
  Org.nummer
  556804-3888
  Verksamhet
  Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Sundsporten AB

  Helsingborg
  Org.nummer
  556195-6649
  Verksamhet
  Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Bolaget är moderbolag till
  handelsbanken skadeförsäkrings ab
  Arbetsställe
  handelsbanken finans

  Svenska Handelsbanken AB

  Stockholm
  Org.nummer
  502007-7862
  Verksamhet
  Monetär finansförmedling, övrig
 • Arbetsställe
  solid försäkringsaktiebolag
  Varumärke
  global reseförsäkring

  Solid Försäkringsaktiebolag

  Helsingborg
  Org.nummer
  516401-8482
  Verksamhet
  Skadeförsäkring
 • J & C Holding AB

  Helsingborg
  Org.nummer
  556669-1191
  Verksamhet
  Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Worldex AB

  Helsingborg
  Org.nummer
  556928-6254
  Verksamhet
  Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare
 • S&P Insurance Advisory AB

  Stockholm
  Org.nummer
  556768-2207
  Verksamhet
  Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare