Ansökningsnummer 201405613
Ansökningsdatum 2014-09-09
Registreringsnummer 522640
Registreringsdatum 2015-01-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-01-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 43

Anordnande av kortvarigt boende för turister.