Ansökningsnummer 200900330
Ansökningsdatum 2009-01-16
Registreringsnummer 405406
Registreringsdatum 2009-08-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-08-28
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Sport- och idrottsaktiviteter; undervisning/utbildning dock inte textilverksamhet; anordnande av handledning/instruktion dock inte textilverksamhet; underhållning; djurdressyr; hästdressyr; dressyrridning; handledning, instruktion och undervisning/utbildning av dressyrritt; handledning, instruktion och undervisning/utbildning av ryttare; anordnande av handledning/instruktion av ryttare; träning av ryttare; anordnande av ryttartävlingar; utbildningsinformation dock inte textilverksamhet; praktisk utbildning (instruktion)dock inte textilverksamhet; idrottslägertjänster; arrangerande av tävlingar i träningssyfte; arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; organisering av tävlingar (utbildning eller underhållning); anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); nöjen; handledning dock inte textilverksamhet; instruktionstjänster dock inte textilverksamhet; upplåtande av sportanläggningar, ridhus, maneger, paddockar; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning).